SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Pri kraju radovi u Čehovcu

Fotografije uz članak 3
12.10.2017

Pred završetkom su radovi na izgradnji sanitarne i oborinske kanalizacije u naselju Čehovec. Radi se o rekonstrukciji Županijske ceste ŽC 2033 i izgradnji oborinske kanalizacije u naselju Čehovec prema Sporazmu koji su 15. srpnja 2016. godine potpisali Vladimir Topolnjak, direktor Međimurskih voda d.o.o. koje su nositelj investicije te Ivan Kolarić, predsjednik uprave Tegre d.o.o. Čakovec, za zajednicu ponuditelja koju čine Tegra d.o.o. Čakovec, Hidrotehnika d.o.o. Savska Ves i Vodogradnja d.d. Varaždin. Ukupno se izvelo 6.505 m sanitarne kanalizacijske mreže (od čega gravitacijske kanalizacije profila DN 300 – 4.479 m i  tlačne kanalizacije profila DN 90 – 2.026 m) sa tri precrpne stanice, kapaciteta 5 l/s i 1.465 m oborinske kanalizacije, profila DN 400. Sanitarne otpadne vode transportirati će se prema kanalizacijskom sustavu Općine Donji Kraljevec, odnosno na UPOV Donji Kraljevec.  Također u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Međimurske županije, ulaganjem u rekonstrukciju i modernizaciju prometnica, izgradnjom pješačko – biciklističkih staza u Čehovcu iznimno je povećana sigurnost prometa.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava