SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Kolegij gradonačelnika 

Sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga

Fotografije uz članak 4
15.03.2018

Uoči predstojeće sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, u četvrtak, 15. ožujka 2018. godine, u prostorima Grada Preloga održana je 5. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga. Uz gradonačelnika Grada Preloga Ljubomira Kolareka, sjednici je prisustvovao zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan, predsjednik Gradskog vijeća Đuro Ujlaki, pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti Miljenka Radović, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Željko Poredoš te direktor Gradskog komunalnog poduzeća „Pre-kom“ d.o.o. Prelog Siniša Radiković. Većina točaka se odnosila na utvrđivanje prijedloga odluka za iduću sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati 22. ožujka 2018. godine. Tako se na dnevnom radu našlo Izvješće o radu gradonačelnika, prijedlozi Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu, odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog, Knjižnice i čitaonice Grada Preloga , Doma kulture Grada Preloga te Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2017., Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje   objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. Također se razgovaralo o izvješćima o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu  Grada Preloga u 2017. godini, o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga za 2017. godinu. Nekoliko tema dnevnog reda odnosilo se i na poslovanje Gradskog komunalnog poduzeća Pre-kom d.o.o., a Gradskom vijeću predložit će se i  pristupanje Grada Preloga Regiji Mura – Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (MURA REGION EGTC).

 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava