SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: HEP 

Obavijest iz Hrvatske elektroprivrede

Fotografije uz članak 1
02.08.2018

HEP Proizvodnja obavještava da se radi sanacije lijevog nasipa akumulacije HE Dubrava u zoni pojačanog procjeđivanja nizvodno od Preloga te redovnog godišnjeg pregleda i održavanja asfaltnih obloga nasipa akumulacije, planira sniženje vodostaja u akumulaciji do 2,5 metra u odnosu na minimalni vodostaj u normalnim pogonskim uvjetima, počevši od 15.8.2018. Dionica lijevog nasipa akumulacije HE Dubrava u zoni pojačanog procjeđivanja oko stacionaže 6+467 pod posebnom je pažnjom unazad desetak godina, a od svibnja 2015. uslijedio je niz aktivnosti s ciljem utvrđivanja uzroka i načina sanacije pojačanog procjeđivanja. S obzirom da se pokazalo da samo zahvatima sa zračne strane nasipa nije moguće u potpunosti riješiti problem na predmetnoj dionici, nastavljene su aktivnosti za izvedbu zahvata s vodne strane nasipa. U prvom koraku to su bili detaljni geotehnički istražni radovi dna akumulacije i nastavno projekt sanacije vodne strane nasipa koji je završen u rujnu 2016.

Temeljem mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja pokrenute su aktivnosti koje su nužne za ishođenje građevinske dozvole (dodatna projektna dokumentacija, elaborat zaštite okoliša) koja je izdana u rujnu 2017. Uvjetima zaštite prirode izdanim od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije dopušteno je izvođenje radova isključivo u razdoblju od 15. kolovoza do kraja veljače. Sanacija nasipa obuhvaća izvedbu glinenobetonske dijafragme (dužine 162 metra, dubine do 21 metar, debljine 0,5 metara) spojene s postojećom asfaltbetonskom oblogom na vodnoj strani nasipa, čime će se količina vode koja se procjeđuje iz akumulacije dovesti u projektirane okvire. Planirano trajanje akivnosti za koje je potrebna snižena razina vode u akumulaciji je predvidivo 14 tjedana. Snižavanje razine vode u akumulaciji provodit će se postepeno kroz nekoliko dana kako bi se ostvarile što sporije promjene razine vode i tako smanjio utjecaj na okoliš, a terminski plan i dinamika aktivnosti će se prilagođavati metereološkim i hidrološkim uvjetima.    

Vezani sadržaj

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava