SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Održana sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga

Fotografije uz članak 5
21.11.2019

Kao uvod u četrnaestu sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, održana je, u četvrtak 21. studenog, u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, 13. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga. Uz gradonačelnika Ljubomira Kolareka, sjednici su prisustvovali i  zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan, predsjednik Gradskog vijeća Đuro Ujlaki, njegov zamjenik Dražen Novak, pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti Miljenka Radović te pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Željko Poredoš, kao i direktor GKP Pre-kom d.o.o. Siniša Radiković.

Predstavljen je prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu, sa projekcijom za 2021. i  2022. godinu. Ukupni prihodi i primici proračuna Grada Preloga za 2020. godine planirani su u iznosu od 50.650.000,00  kuna. Nakon pokrića procijenjenog manjka poslovanja za tekuću 2019. godinu u iznosu od 3.000.000,00 kuna, ukupni prihodi i primici za 2020. godinu iznose 47.650.000,00 kuna. Projekcija proračuna za 2021. godinu iznosi 37.500.000,00 kuna a za 2022. godinu 32.700.000,00 kuna. Na dnevnom redu našli su se i prijedlozi Programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture, Socijalnog plana Grada Preloga, Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga, Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga i Zajednice sportskih udruga Grada Preloga, prijedlozi odluka o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu, o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga, o imenovanju ulice na području Grada Preloga, prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Cirkovljan, kao i donošenje Zaključka o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2019/2020 te Zaključka o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2019. godinu. Svi materijali vezani uz sve točke dnevnog reda dostupni su i na internet stranicama Grada Preloga. Svi će se prijedlozi uputiti Gradskom vijeću Grada Preloga, koje će svoju sljedeću sjednicu održati u četvrtak, 28. studenog 2019. godine.

 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava