SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

U Poduzetničkom centru održana osamnaesta sjednica Gradskog vijeća

25.06.2020

U prostorima Poduzetničkog centra Prelog, održana je osamnaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga. Na početku su vijećnici postavili niz pitanja gradonačelniku Ljubomiru Kolareku. Silvija Crnković postavila je pitanje o potrebi izgradnje trgovačkog centra u Prelogu te pitanje o stanju parcele na Jugu Preloga, koja je namjenjena za izgradnju gradskog parka. Vijećnica Snježana Ladić postavila je pitanje o Međugeneracijskom centru, „Kući Habuš“, tj. kakvi su daljnji planovi sa tim trenutno, neiskorištenim prostorom. Također je i ona pitala o mogućoj izgradnji trgovačkog centra u Prelogu.  Ivan Šimunković pitao je o cijeni stana u budućim POS – ovim stanovima u Prelogu, uz komentar da je cijena od 1350 eura previsoka te pitanje o cijeni izgradnje ograde uz groblje u Cirkovljanu. Zdravka Balaban je postavila pitanje o korištenju sportske dvorane u Prelogu, odnosno o troškovima organizacije glazbenog koncerta u mjesecu veljači u Sportskoj dvorani Osnovne škole Prelog. Dražen Novak postavio je pitanje o zemljištu uz Kompostanu Prelog, koje je tvrtka iz Varaždina kupila za namjenu gradnje bioenergane. Drugo pitanje odnosilo se na obaveze koje će Gradu Prelogu donijeti preuzimanje osnovačkih prava nad osnovnim školama.  Anica Antolek Hrgar predložila je priključenje Grada Preloga kampanji „Gradovi bez pesticida te je postavila pitanje o raskršću Sajmišne ulice i Ulice Kneza Domagoja i o potencijalnim opasnostima igranja na cesti u ulicama Kneza Domagoja i Matije Gupca. Josipa Hižmana zanimalo je kakav je utjecaj pandemija korona virusa imala na prihode Grada Preloga, a Ana Vojsk postavila je pitanje o prometu, odnosno usporavanju prometa kroz ulicu Kneza Domagoja. Posljednje je pitanje postavio vijećnik Mario Vrbanec, o prometu kroz Ulicu Franje Glada, kod tvrtke Vupak d.o.o.

Prva su točka dnevnog reda bile I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu. Proračun Grada Preloga za 2020. godinu donijet je 28. studenog 2019. godine na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga u iznosu od 47.650.000,00 kuna. U skladu sa novonastalom situacijom vezano s bolesti COVID 19 ovim se izmjenama i dopunama planovi prihoda i rashoda usklađuju sa mjerama koje je Grad donio kako bi se gospodarstvu i građanima omogućilo da lakše i što bezbolnije prebrode period epidemije. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga predlaže se usklađenje dosadašnjeg izvršenja prihoda i rashoda te planiranje novih prihoda i rashoda. Ukupni iznos proračuna umanjuje se za 3.330.000,00 te iznosi 44.320.000,00 kuna. Sukladno izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga predložene su i odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2020. godini te Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2020. godini. Na dnevnom su se redu našla i izvješća o poslovanju gradskih tvrtki, „Gospodarske zone Prelog d.o.o., GKP Pre-kom d.o.o., Razvojne agencije PCP d.o.o. te Marina Prelog d.o.o. Sva je izvješća, o radu gradskih tvrtki, Gradsko vijeće Grada Preloga prihvatilo. Tonski zapis možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=4bpy0pNWG00&feature=youtu.be

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava