SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
2316_10477_statut.pdf   Statut Grada Preloga 400.36 kB
2326_10536_izmjenaidopunestatuta2013.pdf   izmjena i dopune statuta 2013 375.87 kB
2326_10600_dopunastatuta.pdf   Dopuna statuta 2011 103.56 kB
2326_10535_izmjenastatuta.pdf   Izmjene statuta - studeni 2010. 239.49 kB
2326_8901_strategija.pdf   Strategija gospodarskog razvitka grada Preloga 355.99 kB
2326_8902_prostorniplan.pdf   Prostorni plan uređenja Grada Preloga 483.90 kB
2326_8903_centaristok.pdf   Detaljni plan uređenja dijela centra u Prelogu - ISTOK 475.61 kB
2326_8902_prostorniplan (1).pdf   Prostorni plan uređenja Grada Preloga 483.90 kB
2326_11011_idppugprelogobrazlozenje2009samotekstisporuka.pdf   II. Izmjene i dopune PPUG Preloga – područje manjeg obuhvata 3.23 MB
2326_11008_ppugpobilaznica.pdf   Izmjene i dopune PPUG Preloga – ciljana izmjena trase sjeverne obilaznice Preloga i Cirkovljana i utvrđivanje uvjeta za nekonvencionalne energane 112.28 kB
2326_11009_ividppugprelogodredbe2013k.pdf   Izmjene i dopune PPUG Preloga – ciljana izmjena u svrhu proširenja Gospodarske zone u Prelogu – Sjever 141.23 kB
2326_11010_270010961vidppugprelogodlukazavijee-2.pdf   Izmjene i dopune PPUG Preloga 390.71 kB
2326_11013_provedbaprelogjugisporuka.pdf   DPU dio naselja Jug u Prelogu 400.39 kB
2326_11014_odlukaiddpuprelogjugisporuka.pdf   DPU dijela naselja Jug u Prelogu 119.70 kB
2326_11015_iiiddpuprelogjugodredbe2013.pdf   ID DPU dijela naselja Jug u Prelogu 131.89 kB
2326_11016_provedbagsdrashemusisporuka.pdf   DPU gospodarsko-stambene zone Draškovec-Hemuševec 343.93 kB
2326_11017_provedbazapaddraskovecisporuka.pdf   DPU stambene zone u Draškovcu 362.99 kB
2326_11018_provedbadpuotokisporuka.pdf   DPU stambene zone u Otoku – zapad 325.63 kB
2326_11019_provedbaindustrprelogisporuka.pdf   DPU proširenja industrijske zone u Prelogu 362.67 kB
2326_11020_provedbacirkovljanisporuka.pdf   DPU stambene zone iza groblja u Cirkovljanu 323.84 kB
2326_11021_dpuprelogindsjeverprovedbaisporuka.pdf   DPU gospodarske zone u Prelogu- Sjever 335.82 kB
2326_11022_izmjenezonesjever.pdf   DPU gospodarske zone u Prelogu- Sjever 104.35 kB
2326_11026_izmjenaodredbedpupreloggospsjever2013isporuka.pdf   DPU gospodarske zone u Prelogu- Sjever 50.67 kB
2326_11026_izmjenaodredbedpupreloggospsjever2013isporuka.pdf   DPU dijela centra u Prelogu – istok 50.67 kB
2326_11033_odredbedputzdrakovecisporuka.pdf   DPU područja lječilišno – turističkog kompleksa Draškovec 429.78 kB
2326_11033_odredbedputzdrakovecisporuka.pdf   DPU područja lječilišno – turističkog kompleksa Draškovec 429.78 kB
2326_11035_dpumgupca-1.pdf   DPU sportsko – rekreacijskog centra južno od ulice Matije Gupca u Prelogu 268.75 kB
2326_11036_01odluka-2.pdf   DPU sportsko – rekreacijske zone Prelog 338.46 kB
Obrazac zahtjeva za koristenje javne povrsine.pdf   Obrazac zahtjeva za koristenje javne povrsine 84.68 kB
Obrazac zahtjeva za koristenje javne povrsine.doc   Obrazac zahtjeva za koristenje javne povrsine 46.50 kB
Porez_na_nekretnine_neizgradeno_gradevinsko_zemljiste.doc   Porez na nekretnine - Neizgrađeno građevinsko zemljište 100.00 kB
Porez_na_nekretnine_poslovni_prostor.doc   Porez na nekretnine - poslovni prostor 108.00 kB
Porez_na_nekretnine_stambeni_prostor.doc   Porez na nekretnine - stambeni prostor 108.00 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava