SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

10. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

21.03.2019

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 022-05/19-01/27

URBROJ: 2109/14-02-19-01

Prelog, 20.03.2019. godine

 

Temeljem članka 8. Pravilnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/09.)

s a z i v a m

10. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga,

koja će se održati dana 21. ožujka 2019. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj-prosinac 2018.). (materijal u prilogu)

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

NASLOVNA STRANA Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu

OBRAZLOŽENJE uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu

3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu).

4. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića "Fijolica" za 2018. godinu 

   b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2018. godinu

   c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2018. godinu 

Financijsko izvješće Doma kulture Grada Preloga za 2018. godinu

   d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu. (mterijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu

Financijsko izvješće Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu

5. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

    b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu)

7. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu)

    b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga. (materijal u prilogu)

8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

9. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu)

    b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu)

Izvješće o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2018. godini

10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog. (materijal u prilogu)

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog TABLICA

11. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga. (materijal u prilogu)

12. Prijedlog Odluke o porezima Grada Preloga. (materijal u prilogu)

13. Prijedlog Odluke o subvencioniranju stambenih kredita mladih obitelji s područja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

14. Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog  plana uređenja dijela naselja Jug Prelog. (materijal u prilogu)

15. Donošenje Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć na opremu novorođenog djeteta. (materijal u prilogu)

16. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja za 2018. godinu

17. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2018. godinu

18. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine, obveza i potraživanja Grada Preloga na dan 31.12.2018. godine. (materijal u prilogu)

Zapisnik o popisu imovine, obveza i potraživanja Grada Preloga na dan 31.12.2018.

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2018.

Pregled ostalih obaveza na dan 31.12.2018.

Izvod otvorenih stavaka kupaca na dan 31.12.2018.

Izvod otvorenih stavaka dobavljača na dan 31.12.2018.

Prijedlog za rashod sitnog inventara na dan 31.12.2018.

Prijedlog za rashod osnovnih sredstava na dan 31.12.2018.

Izvod otvorenih stavaka ostalih potraživanja na dan 31.12.2018.

19. Informacije, pitanja, prijedlozi.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                             GRADONAČELNIK:

                                                                                              Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

                                                                                               v.r.

Datoteke uz članak
Financijsko izvješće Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Financijsko izvješće Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu 258.90 kB
Godišnji izvještaj o izvršenju  proračuna za 2018. godinu.pdf    Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu 622.81 kB
Izvješće o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja za 2018. godinu.xls    Izvješće o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja za 2018. godinu 44.50 kB
Izvješće o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Izvješće o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2018. godinu 152.03 kB
Izvješće o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Izvješće o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2018. godinu 956.82 kB
Izvješće o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Izvješće o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu 366.81 kB
Izvod otvorenih stavaka dobavljača na dan 31.12.2018..pdf    Izvod otvorenih stavaka dobavljača na dan 31.12.2018. 148.04 kB
Izvod otvorenih stavaka kupaca na dan 31.12.2018..pdf    Izvod otvorenih stavaka kupaca na dan 31.12.2018. 96.74 kB
Izvod otvorenih stavaka ostalih potraživanja na dan 31.12.2018..pdf    Izvod otvorenih stavaka ostalih potraživanja na dan 31.12.2018. 110.84 kB
NASLOVNA STRANA Godišnjeg izvještaja o izvršenju  proračuna za 2018. godinu.pdf    NASLOVNA STRANA Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2018. godinu 86.39 kB
OBRAZLOŽENJE UZ Godišnji izvještaj o izvršenju  proračuna za 2018. godinu.pdf    OBRAZLOŽENJE UZ Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu 415.49 kB
Odluka o pravu na jednokratnu novčanu pomoć na opremu novorođenog djeteta.pdf    Odluka o pravu na jednokratnu novčanu pomoć na opremu novorođenog djeteta 116.54 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2018. godinu 117.68 kB
Pregled ostalih obaveza na dan 31.12.2018..pdf    Pregled ostalih obaveza na dan 31.12.2018. 104.19 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga 149.38 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja za 2018. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja za 2018. godinu 280.82 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog 117.95 kB
Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga 276.74 kB
Prijedlog odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Prijedlog odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu 111.93 kB
Prijedlog za rashod osnovnih sredstava na dan 31.12.2018..pdf    Prijedlog za rashod osnovnih sredstava na dan 31.12.2018. 108.12 kB
Prijedlog za rashod sitnog inventara na dan 31.12.2018..pdf    Prijedlog za rashod sitnog inventara na dan 31.12.2018. 102.44 kB
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog TABLICA.xls    Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog TABLICA 148.50 kB
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog.pdf    Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog 197.44 kB
Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2018..pdf    Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2018. 90.99 kB
Zapisnik o popisu imovine, obveza i potraživanja Grada Preloga na dan 31.12.2018..pdf    Zapisnik o popisu imovine, obveza i potraživanja Grada Preloga na dan 31.12.2018. 120.26 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine na području Grada Preloga 210.57 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2018. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2018. godini 494.31 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 181.11 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 194.77 kB
Prijedlog Odluke o subvencioniranju stambenih kredita mladih obitelji s područja Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o subvencioniranju stambenih kredita mladih obitelji s područja Grada Preloga 191.05 kB
Prijedlog Odluke o porezima Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o porezima Grada Preloga 174.92 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini 171.98 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini 173.98 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga 154.66 kB
Financijsko izvješće Doma kulture Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Financijsko izvješće Doma kulture Grada Preloga za 2018. godinu 231.94 kB
Izvješće o radu Doma kulture Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Izvješće o radu Doma kulture Grada Preloga za 2018. godinu 188.57 kB
Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2018. godinu.pdf    Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2018. godinu 3.03 MB
Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog  plana uređenja dijela naselja Jug Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug Prelog 180.86 kB
Izvješće o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2018. godini.xlsx    Izvješće o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2018. godini 57.27 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr