SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

13. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

28.09.2023

REPUBLIKA HRVATSKA                                              
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE                                                                    

PREDSJEDNIK

KLASA:  021-05/23-01/41
URBROJ: 2109-14-01-23-01
Prelog, 22. rujan 2023. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09., 5/13., 12/18. i 6/21.)

s a z i v a m

13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 28. rujna 2023. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

 

1. Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2023. godine). (materijal u prilogu)

2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2023. godine. (materijal u prilogu)

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za prvo polugodište 2023. godine

OBRAZLOŽENJE uz polugodišnji izvještaj Proračuna Grada Preloga za razdoblje 01.01. - 30.06.2023. godine

3. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga. (materijal u prilogu)

4. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada od 01.01.2024.

ZAHTJEV Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području JLS

OBRAZLOŽENJE Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području JLS

5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)

Prije prelaska na dnevni red:

  • prihvaćanje zapisnika,
  • aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

 PREDSJEDNIK:           

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.     

Datoteke uz članak
POZIV - 13. sjednica Gradskog vijeća grada Preloga.pdf    POZIV - 13. sjednica Gradskog vijeća grada Preloga 108.67 kB
Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za prvo polugodište 2023. godine.pdf    Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za prvo polugodište 2023. godine 293.56 kB
OBRAZLOŽENJE uz polugodišnji izvještaj Proračuna Grada Preloga za razdoblje 01.01. - 30.06.2023. godine.pdf    OBRAZLOŽENJE uz polugodišnji izvještaj Proračuna Grada Preloga za razdoblje 01.01. - 30.06.2023. godine 436.25 kB
Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga 110.99 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Preloga 103.28 kB
Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada od 01.01.2024..pdf    Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada od 01.01.2024. 424.48 kB
ZAHTJEV Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području JLS.pdf    ZAHTJEV Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području JLS 128.74 kB
OBRAZLOŽENJE Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području JLS.pdf    OBRAZLOŽENJE Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području JLS 81.93 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu 98.31 kB
Odgovor na vijećničko pitanje - vijećnica Anica Antolek Hrgar.pdf    Odgovor na vijećničko pitanje - vijećnica Anica Antolek Hrgar 128.71 kB
Zapisnik - Odbor za prostorno uređenje.pdf    Zapisnik - Odbor za prostorno uređenje 119.03 kB
Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo.pdf    Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo 120.76 kB
Zapisnik - Odbor za financije i proračun.pdf    Zapisnik - Odbor za financije i proračun 122.28 kB
Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo NASTAVAK.pdf    Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo NASTAVAK 292.17 kB
Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2023. godine).pdf    Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2023. godine) 368.66 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr