SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

15. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga

Fotografije uz članak 3
19.03.2020

U Gradskoj vijećnici Grada Preloga održana je, u četvrtak 19. ožujka, 15. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga. Na dnevnom se redu našlo Izvješće o radu gradonačelnika (za razdoblje od srpnja do prosinca 2019. godine), prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu te prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu. Raspravljalo se o izvješćima o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica, Knjižnice i čitaonice Grada Preloga, Muzeja Croata insulanus Grada Preloga te Doma kulture za 2019. godinu, zatim o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi i sportu, socijalnoj skrbi, radu GKP Pre-kom d.o.o. te o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2019. godini.

Na dnevnom se redu našao i Zaključak o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog. Ovim Zaključkom o kupnji nekretnine na području Preloga, kupuje se nekretnina u Glavnoj ulici u Prelogu, Glavna 51, nekadašnja zgrada Porezne uprave i pripadajuće zemljište. Obitelj Sebastyen-Banhidi je zgradu i ostale građevine legalizirala te je, isto tako, ishođen i energetski certifikat zgrade. Od strane obitelji Sebastyen-Banhidi naručen je i izrađen Procjembeni elaborat i to od strane Stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjene nekretnina Dragutina Matoteka  i tvrtke M-INVESTA d.o.o. Čakovec. Prema Procjembenog elaboratu utvrđena je tržišna vrijednost nekretnine u visini od 201.000 eura. Postignut je dogovor o kupnji nekretnine i to s cijenom od 161.000 eura u protuvrijednosti kuna na dan plaćanja. Isto tako je dogovorena da će se navedena cijena platiti kroz period od dvije godine i to u 4 rate.

Gradskom vijeću upućen je i prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad osnovnim školama na području Grada Preloga. S obzirom na trenutno stanje u osnovnim školama vidljiva je potreba povećane brige oko uređenja, održavanja i opremanja samih objekata osnovnih škola kao i pripadajućih sportskih dvorana. Isto tako, želja je Grada Preloga da se podigne nivo rada, uvjeti rada i kvaliteta same nastave u osnovnim školama. „Jako dobro smo upoznati s situacijama i potrebama osnovnih škola na našem području te ćemo  preuzimanjem osnivačkih prava osigurati kvalitetno upravljanje, investicijsko održavanje, eventualnu izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskih objekata, opremanje prostora, podizanje kvalitete nastave te uvođenje dodatnih kvalitetnih programa“, istakao je gradonačelnik Kolarek.

Stručni kolegij prihvatio je Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine na području Grada Preloga u 2019. godini, donio odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2019. godinu te o prihvaćanju Izvješća o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2019. godinu. Također je prihvaćeno i Izvješće Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2019. godinu. Stručnom kolegiju gradonačelnika su, uz gradonačelnika Ljubomira Kolareka, prisustvovali i  zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan, predsjednik Gradskog vijeća Đuro Ujlaki, njegov zamjenik Dražen Novak, pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti Miljenka Radović, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Željko Poredoš, voditeljica Odsjeka za proračun i financije Sandra Hlišć te direktor GKP Pre-kom d.o.o. Siniša Radiković. Sljedeća sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga, zbog aktualne situacije oko epidemije koronavirusa, održat će se u sljedećih mjesec dana.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr