SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

2. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

21.06.2017

 

REPUBLIKA HRVATSKA                                                          
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE                                                                  
PREDSJEDNIK 
 
KLASA:  021-05/17-01/18
URBROJ: 2109/14-01-17-01
Prelog, 21. lipnja 2017. godine
 
 
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09. i 5/13.)
 
s a z i v a m
 
 
02. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 29. lipnja 2017. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 19,00 sati.
 
 
Predlažem slijedeći
 
D N E V N I    R E D
 

1. a) Izvješće o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga. 

2. Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)
21. Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2016. godini. (materijal u prilogu) 
22. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2016. godini. (materijal u prilogu)
23. Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2016. godini. (materijal u prilogu)
 

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

-       prihvaćanje zapisnika,

-       aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

 

                                                                                                                                 PREDSJEDNIK:

                                                                                                                           Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

 

 Tonski zapis 2. sjednice GV

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr