SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Gradsko vijeće 

4. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

30.11.2017

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

KLASA: 021-05/17-01/54

URBROJ: 2109/14-01-17-01

Prelog, 23.11.2017.

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09. i 5/13.)

 

s a z i v a m

 

4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Prelog, koja će se održati dana 30. studenog 2017. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2017. godinu.
2. Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu, sa projekcijom za 2019. i  2020. godinu. (materijal u prilogu) OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN GRADA PRELOGA ZA 2018. GODINU
3. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini. (materijal u prilogu)
4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini. (materijal u prilogu)
5. Donošenje Socijalnog plana Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu)  
6. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu)
7. a) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu) 
    b) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu)
8. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)
9. Donošenje Odluke o komunalnom redu. (materijal u prilogu IZMJENA 29.11.2017.)
10. Donošenje Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog (materijal u prilogu)
11. Donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 2017.-2022. godine. (materijal u prilogu)
12. Donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)
13. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za provedbu izgradnje telekomunikacijske infrastrukture na području Grada Preloga. (materijal u prilogu IZMJENA 29.11.2017.)
14. Donošenje Odluke o imenovanju ulice. (materijal u prilogu) Situacija uz prijedlog Odluke o imenovanju ulice
15. Donošenje Odluke o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Preloga. (materijal u prilogu) PRIJEDLOZI ZA SAVJET MLADIH GRADA PRELOGA
16. Donošenje Odluke o imenovanju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

-        prihvaćanje zapisnika,

-        aktualnih 30 minuta.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                    PREDSJEDNIK:

                                                                                Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

                                                                                               v.r.

Datoteke uz članak
Donošenje Odluke o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Preloga 194.59 kB
Prijedlozi za članove Savjeta mladih Grada Preloga.pdf    Prijedlozi za članove Savjeta mladih Grada Preloga 395.64 kB
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu 306.82 kB
Donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Preloga 632.52 kB
Donošenje Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog 124.20 kB
Donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 2017.-2022. godine.pdf    Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 2017.-2022. godine 3.39 MB
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini.pdf    Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini 253.81 kB
Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini 539.62 kB
Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini 536.09 kB
Donošenje Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2018. godini..pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2018. godini 540.83 kB
Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini.pdf    Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini 202.79 kB
Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu, sa projekcijom za 2019. i  2020. godinu.pdf    Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu, sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu 1.29 MB
Donošenje Socijalnog plana Grada Preloga u 2018. godini.pdf    Prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga u 2018. godini 613.07 kB
Obrazloženje uz Proračun Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Obrazloženje uz Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu 391.67 kB
Proračun Grada Preloga Naslovna strana.pdf    Proračun Grada Preloga NASLOVNA 276.45 kB
Situacija za naziv ulice.pdf    Situacija uz prijedlog Odluke o imenovanju ulica 980.46 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju ulice.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju ulice 119.62 kB
Donošenje Odluke o imenovanju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu.pdf    Donošenje Odluke o imenovanju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu 118.75 kB
zapisnik odbor za društvene djelatnosti 27112017.pdf    ZAPISNIK SJEDNICE ODBORA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 219.17 kB
zapisnik odbor za financije 27112017.pdf    ZAPISNIK SJEDNICE ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN 227.49 kB
zapisnik odbor za izbor i imenovanje 27112017.pdf    ZAPISNIK SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE 213.08 kB
zapisnik odbor za komunalno27112017.pdf    ZAPISNIK SJEDNICE ODBORA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 225.07 kB
zapisnik povjerenstvo za imenovanje ulica27112017.pdf    ZAPISNIK SJEDNICE GRADSKOG POVJERENSTVA ZA IMENOVANJE ULICA 210.97 kB
Prijedlog odluke o komunalnom redu IZMJENA 29.11.2017..pdf    Prijedlog Odluke o komunalnom redu IZMJENA 29.11.2017. 311.67 kB
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za provedbu izgradnje telekomunikacijske infrastrukture na području Grada Preloga. (materijal u prilogu IZMJENA 29.11.2017.).pdf    Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za provedbu izgradnje telekomunikacijske infrastrukture na području Grada Preloga IZMJENA 29.11.2017. 142.48 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr