SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

47. sjednica poglavarstva

05.12.2008

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO POGLAVARSTVO
P R E D S J E D N I K

KLASA: 022-05/08-01/28
URBROJ: 2109/14-03-08-01
Prelog, 20. listopad 2008. godine

Temeljem članka 66. Statuta Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 6/01 i 11/04.) i članka 43. Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 2/06.)

 s a z i v a m

47. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Preloga, koja će se održati dana 23. listopada 2008. godine (ČETVRTAK), u prostorijama Uprave Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlaže se slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Donošenje Odluke o dodjeli nagrada uspješnim učenicima srednjih škola s područja Grada Preloga.
 2. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u upravnim odjelima Grada Preloga.
 3. Donošenje Odluke o izgradnji prometnice s odvodnjom oborinskih voda u Gospodarsko-stambenoj zoni Draškovec-Hemuševec.
 4. Donošenje Odluke o nastavku projekta «Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Preloga.»
 5. Donošenje Odluke o izgradnji javne rasvjete u produžetku ulice Zrinskih u Prelogu.
 6. Donošenje Odluke o pokretanju postupka nabave božićne i novogodišnje rasvjete na području Grada Preloga.
 7. Donošenje Odluke o nabavi agregata za prepumpnu stanicu u Gospodarskoj zoni u Prelogu – sjever.
 8. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu računala za potrebe Uprave Grada Preloga.
 9. Donošenje Odluke o namjeni sredstava za potrebe vatrogastva na području Grada Preloga.
 10.  Donošenje Odluke o prihvaćanju Ugovora o zajedničkom financiranju izvođenja radova u potprojektu Rekonstrukcija i dogradnja Upravne zgrade Grada Preloga.
 11.  Donošenje Odluke o prihvaćanju Ugovora o pojačanom medijskom praćenju aktivnosti Grada Preloga.
 12.  Informacije.
 13.  Zamolbe.

Sa poštovanjem,

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA:
Glavina Dragutin, v.r.

Odluke sa 47. sjednice Gradskog poglavarstva

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr