SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

50. sjednica poglavarstva

30.01.2009

- sjednica je sazvana telefonskim putem za 1. točku dnevnog reda

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br. 91/96.) i članka 70. Statuta Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 6/01 i 11/04.), Gradsko poglavarstvo Grada Preloga na svojoj 50. sjednici održanoj dana 30. prosinca 2008. godine, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

I Prilazi se kupnji nekretnine upisane u z.k.ul. br. 1293 k.o. Cirkovljan, čest. br. 105 kuća, dvor od 125 čhv (kat. parc. br. 150/1 od 687 m2 i 150/2 od 209 m2) u vlasništvo POLJOPRIVREDNE ZADRUGE ČAKOVEC, Čakovec.

II Utvrđuje se kupoprodajna cijena nekretnine iz toč. 1. ovog zaključka u visini od 35.000 eura u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, s načinom plaćanja u dvije rate u visini od po 50 % utvrđene vrijednosti, i to prva rata tijekom siječnja 2009. godine a druga najkasnije do rujna 2009. godine.

III Ovlašćuje se gradonačelnik za provedbu ovog zaključka.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA PRELOGA

Klasa: 943-01/08-01/179
U
r.broj: 2109/14-02-08-01
Prelog, 30. prosinac 2008. godine

PREDSJEDNIK: 
Dragutin Glavina

Odluke sa 50. sjednice Gradskog poglavarstva 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr