SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

51. sjednica poglavarstva

30.01.2009

- Sjednica je sazvana telefonskim putem za 1. točku dnevnog reda

Klasa: 406-01/08-01/62
Urbroj: 2109/14-02-09-13
Prelog, 20.01.2009.

Na temelju Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 110/07), u otvorenom postupku javne nabave opreme za Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog, područni odjel u Draškovcu, Gradsko poglavarstvo Grada Preloga, na svojoj 51. sjednici održanoj dana 20.01.2009. godine, donijelo je

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odluku pogledajte u pdf formatu

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr