SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Gradsko vijeće Grada Preloga 

8. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

27.09.2018

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

 

KLASA: 021-05/18-01/31

URBROJ: 2109/14-01-18-1

Prelog, 20.09.2018.

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 14/09, 15/13. i 12/18.)

s a z i v a m

 

8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 27. rujna 2018. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, s početkom u 18,oo sati. 

 

D N E V N I    R E D

 

1. Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2018. godine). (materijal u prilogu)

2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2018. godine. (materijal u prilogu)

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA NA DAN 30.06.2018.

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 30.06.2018.

3. Donošenje Akta o osnivanju trgovačkog društva RAZVOJNA AGENCIJA PCP d.o.o. (materijal u prilogu) 

4. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš. (materijal u prilogu)  

 

 NAPOMENA:

 Prije prelaska na dnevni red:

-       prihvaćanje zapisnika,

-       aktualnih 30 minuta.   

 

S poštovanjem,

 

                                                                                  PREDSJEDNIK:

                                                                                  Đuro Ujlaki. dipl.ing.stroj.

                                                                                                  v.r.

Datoteke uz članak
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga na dan 30.06.2018.godine.pdf    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga na dan 30.06.2018.godine 631.28 kB
Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018..pdf    Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. 341.02 kB
Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.pdf    Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš 418.37 kB
Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 30. lipnja 2018. godine.pdf    Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 30. lipnja 2018. godine 624.86 kB
Prijedlog Akta o osnivanju trgovačkog društva Razvojna agencija PCP d.o.o..pdf    Prijedlog Akta o osnivanju trgovačkog društva Razvojna agencija PCP d.o.o. 319.78 kB
Zapisnik Odbor za financije i proračun.pdf    Zapisnik Odbor za financije i proračun 218.75 kB
Zapisnik Odbor za komunalno gospodarstvo.pdf    Zapisnik Odbor za komunalno gospodarstvo 217.29 kB
Zapisnik Odbor za statut i poslovnik .pdf    Zapisnik Odbor za statut i poslovnik 215.63 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr