SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Dan grada Preloga

06.12.2010
6. prosinca

Izuzetno svečano ove je godine proslavljen 6. prosinca, Dan grada Preloga.

Nakon što je postavljena tabla kojom je označeno da je Prelog grad prijatelj djece, otvorena je obnovljena zgrada u Glavnoj 35, a potom je održana i svečana sjednica Gradskog vijeća, koju je vodila predsjednica Terezija Božek. Najsvečaniji dio sjednice Gradskog vijeća bio je podjela priznanja. Brankica Mezga, Nikola Oto i Draško Mihinjač dobitnici su Grba, a Željko Slaviček, Antun Bermanec, Likovna udruga donjeg Međimurja Prelog, Hrvatsko srce i Nikola Zvonarek Plakete grada Preloga. Gradonačelnik Dragutin Glavina na početku je sjednice dao izvješće o onome što je učinjeno u 2010. godini. Uvodno je posebno istaknuo da je Prelogu nedavno dodijeljen prestižni status grada prijatelja djece. Pročitao je prijedlog Komisije u kojem piše: "Upoznavši Prelog i ljude koji u njemu žive i rade, osjećate se bolje jer ipak postoje mjesta koja ljudi vole i žele da im svima život bude dobar. Zbog zdrave perspektive i zajedništva cjelokupne zajednice te primjera kako se i u manjim sredinama mogu razvijati maksimalno dječji potencijali, Komisija predlaže da se gradu Prelogu dodijeli status grad – prijatelj djece".

- Drugi ugodan trenutak doživjeli smo također danas otvaranjem i davanjem u upotrebu obnovljene i dograđene zgrade u Glavnoj 35. Zgrada u Glavnoj 35 sastavni je dio oblikovno najvrednijeg segmenta naselja, posebne ambijentalne i povijesne vrijednosti. Dio je prepoznatljivosti grada te je stoga naša radost veća što smo je uspjeli spasiti. Centar našeg grada bez nje ne bi bio isti. A bila je pred rušenjem. Stoga posebna zahvalnost Ministarstvu regionalnog razvoja koje je preko projekta „Integralni razvoj lokalne zajednice – EIB II" osiguralo polovicu od ukupno utrošenih sredstava, odnosno 60 posto od vrijednosti radova na samoj zgradi. Zahvaljujem na pomoći i našoj županiji, bivšem i sadašnjem županu. Naravno, i našim vijećnicima u ovom i prethodnom sazivu koji su podržali prijedlog obnove zgrade na ovaj način, te osigurali naše nemalo učešće u ovoj investiciji. Radi toga prolongirali smo neke druge, ali ne manje važne projekte za kasnije. U samoj zgradi bit će smještena gradska uprava na nešto više od četvrtine prostora. Ostali prostor koristit će dislocirane županijske i državne službe. Sad nam preostaje obnova druge susjedne zgrade. Ukupna vrijednost objekta od projektne dokumentacije, nadzora, priključaka na komunalnu infrastrukturu, opremu iznosi preko devet milijuna kuna - kazao je gradonačelnik Glavina. Istaknuo je da Grad vodi brigu o ravnomjernom razvoju na cijelom svom području, pa se ulaže u izgradnju, rekonstrukciju, premještanje cesta, opločenje, rješenje oborinske odvodnje, pješačke staze i drugo. Tu je i uređenje Trga Sv. Lovre i dijela ulice Zdenci u Cirkovljanu, zahvat vrijedan blizu 2,5 milijuna kuna, a kojeg zajedno sufinanciranju dr. Antun Mikec, zagrebački poduzetnik rodom iz Cirkovljana, ŽUC i grad Prelog. Gradonačelnik je pobrojao i investicije u svim naseljima. Na svečanoj sjednici prikazan je 16-minutni dokumentarni film "Prelog – grad prijatelj djece", a upriličen je i kulturni program. U prijepodnevnim satima položeni su vijenci na groblju u Prelogu, podno spomenika Domovinskom ratu i spomenika Narodnooslobodilačkom ratu u Prelogu, a nakon svete mise položeni su i vijenci na spomen-ploču priločkih velikana.

DODATAK

Izvatci iz govora gradonačelnika Dragutina Glavine na svečanoj sjednici Gradskog vijeća:

ČEHOVEC:

Završeni su radovi 1. faze izgradnje Nove ulice u kojoj će se graditi 22 stambena objekta, izvršeno je sufinanciranje izgradnje nove trafostanice, te izvedena rekonstrukcija raskršća sa uređenjem oborinske odvodnje kod „grabe". Ukupno je uloženo 520.000 kuna.

OTOK:
Osigurano je zemljište i ishođena građevinska dozvola za Novu ulicu. U tijeku je izrada projekata za gradnju prometnice, vodovoda, plina.
U narednoj godini moguća je prodaja i gradnja gradilišta za stambenu i stambenu poslovnu gradnju.

OPOROVEC:
U tijeku su radovi na uređenju dvorišta Doma kulture. Izvršeno je rušenje dotrajalog objekta u centru. Obavljaju se pripreme za uređenje centra.

HEMUŠEVEC - DRAŠKOVEC:
Sukladno usvojenom projektu uređenja okoliša, obavljeno je kompletno uređenje Trga Male Gospe. Danas je Hemuševec lijepo uređeno mjesto.
Ishođena je lokacijska dozvola za radove na izvedbi pješačke staze sa oborinskom odvodnjom na dionici Hemuševec – Draškovec uz županijsku cestu 2304 do državne ceste D20. Rekonstruirano je raskršće Draškovićeve i ulice M. Gupca. U tijeku su radovi na izvedbi niskonaponske mreže i javne rasvjete u novoj Zelenoj ulici. Ishođena je lokacijska dozvola za gradnju trafostanice u gospodarsko – stambenoj zoni.

ČUKOVEC:
Uređene su površine ispred Doma kulture, te u nastavku sportskog parka. Vrše se pripreme za uređenje društvenog doma.

PRELOG:
Ono što posebno raduje je novo izgrađeno dječje igralište u blizini OŠ Prelog. Vrijednost ulaganja iznosi 165.000 kuna. Spominjem humanu gestu Inner Wheel kluba Prelog čije članice su donirale 20.000 kuna za kupnju sadnica za uređenje parka kraj dječjeg igrališta, te sudjelovale u sadnji. Nastavljena je gradnja i uređenje dijela naselja Jug. Izvedena je javna rasvjeta ulice Dragutina Tadijanovića i spoja ulice Zrinskih i Matije Gupca. Grad Prelog u svrhu očuvanja okoliša izvršio je sanaciju odlagališta na području Grada. Dosad su sanirana sva odlagališta po Mjesnim odborima. Preostalo je odlagalište Gorice u Prelogu. U realizaciji tog programa sanacije osigurano je učešće Fonda za zaštitu okoliša. Ukupna vrijednost projekta je 2,9 milijuna kuna. Radovi su započeli i biti će završeni do kraja polovice naredne godine. Izvršeno je preseljenje spomenika „Ranjenici" Luja Bezeredija na novu lokaciju sa površine ispred Doma kulture, za čije uređenje je izrađena projektna dokumentacija. Dokumentaciju i dozvole imamo ishođene za prometnice i kanalizaciju i vodovod dijela naselja Jug, rekonstrukciju ulica Konopljišće i Prvomajsku, pješačku stazu na dionici spoj rotor Sajmišna kroz Domagojevu do Ludbreške ulice. Dravska i M.Gupca imaju potrebne dozvole i kandidirane su za uređenje kroz projekte prekogranične suradnje. U fazi je izrade DPU sportsko – rekreacijskog centra u blizini akumulacijskog jezera i Marine. Pored navedenih investicija tijekom godine, sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture, obavljeni su i radovi na održavanju i uređenju javnih površina, sadnji cvijeća, održavanju drvoreda, održavanju i sanaciji nerazvrstanih cesta, održavanju tržnice, odlaganju komunalnog otpada te održavanju i odvodnje i pročišćavanju otpadnih voda. Veliki je trošak potrošnja struje i održavanje javne rasvjete. U cilju osiguranja zdravlja građana, uklanjanja mogućih izvora zaraznih bolesti i njihova prenošenja, izvršena je sustavna deratizacija na cijelom području grada. Izvršeno je i tretiranje komaraca.
Od ukupno planiranih i vjerojatno ostvarenih poreznih prihoda u 2010. godini koji služe za financiranje društevnih djelatnosti, najveće stavke izdataka su:
- Predškolski odgoj 30%
- Prijevoz učenika, donacije školama 11%
- Šport 12%
- Kultura 14%
- Socijalna skrb i zdravstvo 10%

Svakako se aktualna gospodarska situacija odrazila i na ostvarenje našeg proračuna u ovoj godini. O tome sam govorio na našem tradicionalnom susretu poduzetnika prije tjedan dana. Bez obzira na to što će, prema pokazateljima poslovanja za prvih devet mjeseci, i ova godina bit će godina stagnacije, kod naših poduzetnika ima još uvijek optimizma. Možda zato što smo uvijek bili skromniji. Provodili štednju. Radi toga vjerujemo da ćemo moći spasiti u što većoj mjeri ono što je našim građanima od životne važnosti. Radna mjesta. Iako se broj nezaposlenih povećava. Ovo je vrijeme kada je teško biti poduzetnik. I s ovog mjesta im i danas odajem priznanje i zahvalnost. Prirez nismo uveli. Imamo i nadalje jedne od najmanjih cijena usluga i naknada u odnosu na gradove u okruženju. Naš razvoj uvelike ovisi o suradnji i sufinanciranju drugih, posebno državnih razina. Jer smo još uvijek visoko centralizirana država. Ako ona izostane, morat ćemo projekte koji se oslanjaju na njihovo sufinanciranje staviti u fazu mirovanja. Što je pred nama što se tiče strateškog razvoja Grada? Obilaznica grada, sportska dvorana Srednje škole Prelog i Osnovne škole Draškovec, dogradnja Osnovne škole Prelog i kanalizacija donjeg Međimurja. Neki od tih projekata bili su na prvim mjestima prioriteta Županije. Gledajući sadašnje dokumente, vidim da se nešto mijenja u prioritetima. Razgovarat ćemo sa čelništvom županije i o svemu korektno izvijestiti javnost. No, svjesni smo i aktualnog gospodarskog trenutka u državi, županiji i gradu. Veseli me da projekt zdravstveno-turističkog kompleksa je pokrenut, jer je ishođena građevinska dozvola za prvu fazu. Naredne godine trebala bi i početi gradnja. Na kraju moja zahvala svima koji su na bilo koji način doprinijeli boljitku našega grada, vrtiću i školama, Domu kulture, Knjižnici, Turističkoj zajednici. Uzorna je suradnja sa župama na područja grada. Zahvala građanima Preloga na razumijevanju i podršci koju nam pružate u svakodnevnom radu, sportskim i udrugama kulture na odgoju mladih, sportskim užicima i uspjesima. Vijećnicima i izvršnoj vlasti bez obzira na razlike, na zadanom pravcu djelovanja, na trudu, znanju i vremenu oko donošenje odluka kojima se osigurala realizacija ambiciozno postavljenih ciljeva. Mjesnim odborima koji su zaprimali potrebe i probleme građana i zajedno s nama doprinosili njihovom rješavanju. Još jednom zahvala našem gospodarstvu. Na samome kraju upućujem moje iskrene čestitke i zahvalnost svim dobitnicima javnih priznanja grada Preloga jer su svaki u svojem području rada pridonijeli razvoju našeg grada. Nikolinama i Nikolama sretan imendan.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr