SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Dan grada Preloga

Fotografije uz članak 1
06.12.2008

5. prosinca

Građani grada Preloga proslavljaju Dan grada, 6. prosinca.U povodu Dana grada, dan ranije, 5. prosinca, služena je sveta misa, a na zelenoj površini uz crkvu sv. Jakoba otkriven je spomenik Nikoli Zrinskom Sigetskom, na inicijativu ogranka Matice hrvatske i župe Prelog te uz podršku Grada. Rad je to akademske kiparice Mirjane Drempetić-Hanžić-Smolić, izliven u Zagrebu. Nikola Zrinski Sigetski (Zrin kraj Hrvatske Kostajnice, 6. rujna 1508. - Siget, Mađarska, 7. rujna 1566.) najpoznatiji je pripadnik loze kneževa bribirskih, staroga hrvatskog plemena Šubića.

Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, koju je otvorio predsjednik Gradskog vijeća Ljubomir Kolarek, nakon kojeg je riječ preuzeo gradonačelnik Dragutin Glavina, prikazan je film koji je izradio studio Vipro o investicijama i najvažnijim događajima na području Grada Preloga u 2008. godini.

Evo nekih izvadaka iz filma: «Izvedeni su radovi na izgradnji prometnica s rotorom te oborinske kanalizacije gospodarske zone Prelog – sjever te javna rasvjeta rotora, ukupne vrijednosti radova od 5.413.930 kuna. Prelog je tako dobio svoj drugi rotor, ovaj put na drugom dijelu grada. Početkom godine su izvedeni radovi na izgradnji prepumpne stanice za oborinsku odvodnju, vrijednost radova iznosila je 1.582.260 kuna. Tome treba pribrojiti i nadzor nad izgradnjom prometnice s rotorom i kanalizacijom, u vrijednosti od 100.000,00 kuna. Izvedena je javna rasvjeta u zoni (koja se odvijala u tri faze), u vrijednosti  421.595,00 kuna. Izgrađene su tri trafostanice s pripadajućim priključnim elektroenergetskim kablovima u vrijednosti od 4.563.840,00 kuna…»

«Na Jugu Preloga, u obuhvatu Detaljnog plana, također se nastavilo s izvođenjem radova i to na izvođenju kućnih kanalizacijskih priključaka, te nastavku izgradnje prometnica i pješačko biciklističkih staza u dijelu naselja Jug, a prema ranije sklopljenom ugovoru čija vrijednost iznosi 6.929.360 kuna. Dosad su izvedeni radovi u vrijednosti 2.500.000 kuna. Također pred završetkom su radovi na izvedbi javne rasvjete – građevinski dio, u vrijednosti 275.250,00 kuna, a do kraja 2008. godine će se ista staviti u funkciju. Vrijednost ovih radova iznosi 275.250,00 kuna. Pored navedenih radova ranije su izvršeni radovi na izgradnji vodovodne mreže u vrijednosti od oko 500.000,00 kuna, plinske mreže u vrijednosti od oko 350.000,00 kuna, te trafostanica s niskonaponskim kablovima u vrijednosti od 1.200.000,00 kuna.

            U drugom dijelu Obuhvata detaljnog plana Jug u Prelogu – ulica Zrinskih i Dragutina Tadijanovića, a za potrebe trgovačkih centara te stambenog dijela također se intenzivno gradilo. Izvedena je vodovodna mreža, plinska mreža te je postavljena nova trafostanica sa niskonaponskom mrežom u ukupnoj vrijednosti 850.000,00 kuna. Također je pred samim završetkom i izvedba javne rasvjete produžetka ulice Zrinskih, u vrijednosti od 80.950,00 kuna. U okviru projekta izvest će se i dio prometnice – spoj ulice Zrinskih i ulice Matije Gupca.  Hortikulturno je uređen trg Sv. Florijana i ulica Kalmana Mesarića u Prelogu. U okviru radova izvršeno je kompletno skidanje postojećeg zemljanog sloja na zelenim otocima, te je izvršen navoz, razgrtanje i planiranje kvalitetnog humusa, sadnja drvoreda od tulipanovaca, te zasijavanje i valjanje trave. U Glavnoj ulici u Prelogu izvršeno je proširenje i uređenje pješačke staze, novo opločenje, te postava autobusne nadstrešnice. Vrijednost radova iznosi 300.170,00 kuna. U dijelu ulice JUG III  kod nove stambene zgrade izvedena je prometnica sa pješačko biciklističkom stazom te dio javne rasvjete. U dvorištu Gradske uprave srušeni su stari dotrajali dijelovi dvorišnih građevina Glavne 33 i 35, a prostor je uređen za parkiranje. Radilo se i u prigradskim naseljima. U Draškovcu su izvedeni i završeni građevinski radovi na Dječjem vrtiću u vrijednosti 1.869.730 kuna. U tijeku je provedba natječaja za izbor dobavljača opreme u vrijednosti od oko 300.000 kuna. Radove financiraju Županija Međimurska i Grad Prelog. Izvedena je vodovodna mreža stambene zone (Zelene ulice) u Draškovcu, gdje je vrijednost radova 196.000 kuna. Ishođena je građevinska dozvola za prometnice s odvodnjom, a u tijeku je ishođenje građevinske dozvole za plinsku i eletroenergetsku mrežu. Izvršeno je uređenje parka u centru naselja te je također u okviru ovih radova izvedeno parkiralište sa javnom rasvjetom. Sveukupna vrijednost navedenih radova je 83.800 kuna. Na Domu kulture u Hemuševcu završeni su radovi na uređenju parka: riješena oborinska odvodnja, postavljeni travnati elementi, uređene su pristupne staze te dječje igralište  te je izvršeno hortikulturno uređenje. Vrijednost radova je 75.000 kuna. Pored tih radova nabavljen je kompletan inventar, stolovi i stolice te oprema za kuhinju Doma kulture. U Novoj ulici u Čehovcu izvedena je plinska mreža,  vrijednost radova je oko 160.000 kuna. Ishođena je građevinska dozvola za prometnicu sa oborinskom odvodnjom, a pred ishođenjem je građevinska dozvola za vodovodnu mrežu i eletroenergetsku mrežu s trafostanicom. Izvedeno je uređenje i asfaltiranje «Nove ulice u Oporovcu, vrijednost investicije je 329.015,00 kuna. Izvedeni su radovi na proširenju i asfaltiranju spoja ulice »Centar Oporovec» – «odvodni kanal». S obzirom da je izvršena prekategorizacija ceste, tj. cesta je prešla u nadležnost Županijske uprave za ceste, te je i ta tvrtka sudjelovala u sufinanciranju dijela troškova, čija je vrijednost 180.000,00 kuna. Obavljeno je čišćenje i fino planiranje dijela okoliša u sportskom parku u Oporovcu. U Otoku je izgrađen spomenik – Prostor sjećanja na Dravsku tragediju, autorice arhitektice Darinke Kalšan, a okoliš su uredili vrijedni djelatnici GKP PRE-KOM d.o.o. Vrijednost investicije je 75.500 kuna. Time je napokon odana počast tragično preminulim građanima tog crnog 13. rujna 1953. godine, kada je u vodama hirovite rijeke Drave živote izgubilo 14 ljudi. U Otoku je postavljena i oprema za dječje igralište u vrijednosti 21.000 kuna...“

U nastavku sjednice, nakon obraćanja gostiju, u njenom najsvečanijem dijelu, uručena su priznanja Grada Preloga za 2008. godinu. Dobitnici Grba grada Preloga su Ivanka Novak, Mato Kljajić i tvrtka LPT.

Evo obrazloženja nagrada:

Ivanka Novak, Krešimirova 9, Prelog
Rođena 31. srpnja  1942. Cijeli svoj radni vijek radila je kao učiteljica u Prelogu, koji posao je radila s ljubavlju i odgovornošću. Zapažen je njezin rad u van nastavnim aktivnostima, a u  životu mjesta još i danas. Tridesetak godina aktivni je član ogranka Crvenog križa Prelog, te se zalaže za humana djela u našem Gradu. Deset godina član je Socijalnog vijeća Grada Preloga. Od 2003. aktivni je član Udruge umirovljenika Grada Preloga, jedan od osnivača pjevačkog Zbora udruge kao i Književnog kruga Prelog, gdje obnaša funkciju tajnika. Autorica je pjesme „Himna Prelogu“ koju je uglazbio maestro Igrec Anđelko i koja se izvodi u svečanim gradskim prigodama.

Mato Kljajić, Konopljišće 10, Prelog,
Od 1980. započinje svoje sportske aktivnosti  kao igrač u NK „Mladost“ Prelog i NK „Naprijed“ Cirkovljan. Od 1994. dolazi u Upravu kluba i postaje predsjednikom. 2001. Mladost postaje prvak 4. HNL te ulazi u viši rang takmičenja, 3. HNL. Iduće godine klub osvaja prvo mjesto  te igra kvalifikaciju za 2. HNL. Godine 2003. Uprava kluba sa svojim predsjednikom završava izgradnju klupskih svlačiona i daje na uporabu sportašima Grada. Osnivač je Zajednice sportskih udruga Grada Preloga, osnovane 1998. kao i jedinog ženskog kluba na području Grada, Ženskog rukometnog kluba Prelog. Mato Kljajić je i gospodarstvenik te obnaša dužnost predsjednika Nadzornog odbora poduzeća „Komet“ jedne od najuspješnijih tvrtki u Prelogu.

LPT d.o.o., Prelog
Društvo LPT d.o.o. sa sjedištem u Prelogu osnovano je 2000. i u 100% vlasništvu je multinacionalne korporacije Leggett &Platt. Vodeći su proizvođači žičanih jezgri  i ostalih komponenti vezanih uz proizvodnju madraca i namještaja. LPT danas zapošljava 232 osobe. Autori su nekoliko patenata proizvoda i procesa zaštićenih po cijelom svijetu. Ove godine useljavaju u nove proizvodno-skladišne prostore površine 15.300 četvornih metara u novoj industrijskoj zoni Prelog-Sjever. Godine 2006. dobitnici su Zlatne kune županijske HGK za ostvareni poslovni rezultat, uz nominaciju HGK za Zlatnu kunu za srednja poduzeća.

Dobitnici Plaketa Grada Preloga su Petar Novak, Stjepan Sokač, Josip Glavina, Stjepan Matjačić i Krešimir Glavina.

Novak Petar, Dravska 21, Prelog,
Jedan od najvećih poljoprivrednih proizvođača mlijeka u Međimurju. Rođen je 12. prosinca 1949. u Prelogu. Poljoprivredom se počinje baviti od 1993. proizvodnjom povrća. Od 1996. prelazi na  stočarstvo i intenzivniju proizvodnju mlijeka. U 2003. proglašen je kao najveći proizvođač mijeka u Donjem Međimurju. Godišnja proizvodnja mlijeka kreće se oko 250.000 litara. U obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ima stalno zaposlene 4 osobe. Od 1992. aktivno se uključuje u politička događanja tadašnje općine Prelog i Županije. Aktivni zagovara i stvara uvjete za razvoj poljoprivrede. Bio je član MO Prelog u dva mandata, danas je član Gradskog vijeća Grada Preloga.

Stjepan Sokač, Oporovec 55,
Društveno aktivna osoba u posljednjih 30-tak godina. Rođen je 15. kolovoza 1942.
Osnivač je Nogometnog kluba „Galeb“ Oporovec, te njihov dugogišnji trener i predsjednik. Dužnost predsjednika MO Oporovca obavlja u dva mandata. Danas je na dužnosti predsjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva čiji je član punih 32 godina.

Josip Glavina, Cvjetna 40, Cirkovljan,
Rođen je 10. studenoga 1953. Ističe se svojim doprinosom u političkom i društvenom životu Cirkovljana.  Inicijator  je ponovnog osnivanja Nogometnog kluba „Naprijed“ Cirkovljan  1974., te njegov kasniji predsjednik. Kao predsjednik Komunalnog odjela za uređenje mjesta zalaže se prilikom izgradnje grobne kuće,  asfaltiranju ceste prema Donjem Kraljevcu, izgradnji zgrade područne škole Cirkovljan. Danas je član vijeća MO Cirkovljan.

Stjepan Matjačić, Josipa Slavenskog 24, Draškovec,
Rođen je 6. listopada 1976. Aktivni je član DVD Draškovec. Nositelj je zvanja Vatrogasnog dočasnika I klase. Vodi takmičarsko odjeljenje DVD-a Draškovec.  Na županijskom takmičenju ekipa DVD-a Draškovec pod vodstvom Stjepana Matjačića više puta osvaja visoka mjesta na županijskim takmičenjima. Osvojenim trećim mjestom 2007. godine ekipa se plasira na državno takmičenje, održano ove godine u Splitu i osvaja visoko deseto mjesto u zlatnoj grupi. Stjepan Matjačić se ističe i dobrovoljnim radom u korist svojega mjesta, a što je posebno vidljivo na  izgradnji vatrogasnog spremišta.

Krešimir Glavina, Kalmana Mesarića 16, Prelog,
Dugogodišnji je član Izvršnog odbora Nogometnog kluba „Mladost“ Prelog. Obavljao je dužnost predsjednika kluba, u posljednje tri godine, kada su ostvareni zapaženi rezultati. Osvojeno je prvenstvo IV HNL - Sjever, plasirali se u III HNL-u – Istok, juniorska skupina kluba osvaja finalni kup NSM, pionirska skupina je prvak Međimurja. Klub postaje najmasovniji športski kolektiv Grada. Posebna pozornost rada posvećuje se radu sa djecom i mlađim kategorijama. Formirana je i selekcija mlađih dječaka osmogodišnjaka. Klub je glavni organizator Plavo bijele noći u povodu Valentinova i Malonogometnog noćnog turnira u sklopu manifestacije Ljetne noći Grada Preloga. Krešimir Glavina danas obnaša funkciju predsjednika Nadzornog odbora NK „Mladost“ Prelog i funkciju predsjednika MO Prelog.

Dana 6. prosinca, ban Roland od Ratolda je u Prelogu izdao povelju -  presudu oko posjeda Trnava, što je  prvi pisani spomen Preloga.  Tim povodom,  Preložani svake godine 6. prosinca obilježavaju Dan grada.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr