SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Dan žena u Prelogu proslavljen uz koncert „Prelog svojim ženama“

13.03.2023

Koncertom „Prelog svojim ženama“ Pjevački zbor Grada Preloga proslavio je sa svojim gostima i brojnom publikom Međunarodni dan žena. Dan koji slavi ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola – Međunarodni dan žena, širom svijeta obilježava se 8. ožujka, a u Prelogu je koncert održan u nedjelju 12. ožujka, u Domu kulture Grada Preloga. Ovaj dan koji ističe ravnopravnost žena i muškaraca prvi puta prigodno je obilježen navedenog datuma 1909.  u SAD – u. Pjevački zbor Grada Preloga, sa svojom voditeljicom Martinom Jakšić Rodiger, predstavio se sjajno uvježbanim programom, a njihovi gosti bile su članice Književnog kruga Prelog, Marija Novak i Snežana Hižman, Pjevački zbor sv. Lovro Cirkovljan (voditelj Petar Krušelj, stručni suradnik Jasmina Malek Križanec), plesni par Helena Židov i Drago Vidović te duet Martine Jakšić Rodiger i Damira Rodigera. Sve je pripadnice ljepšeg spola, na ulazu u dvoranu dočekao zamjenik gradonačelnika Grada Preloga Zdravko Kvakan, sa prigodnim poklonom uz Dan žena.

Žene danas čine 1/3 prijavljene radne snage u svijetu, a za to primaju samo 10% ukupnog svjetskog prihoda i vlasnice su 1% svjetskog posjeda. Što znači biti žena u 21.st. ovisi o tome gdje ste se rodili i gdje živite. Na Zapadu su žene u drugoj polovici 20.st. postigle najveći napredak nego u proteklih nekoliko tisuća godina, ali muškarci još uvijek imaju vodeću ulogu u zakonu, politici, poslovanju i industriji. Žene su potplaćene za posao koji obavljaju u odnosu na muškarce, često su žrtve zlostavljanja, vrlo teško dolaze do važnijih radnih mjesta. Žene su bolje plaćene samo u manekenstvu i prostituciji. Na Istoku je položaj žena daleko gori nego na Zapadu. Ženama se uskraćuje obrazovanje, zdravstvena zaštita i pravo glasa, mada su prema zakonima dobile pravo glasa, osim u još nekoliko država svijeta (Katar, Oman, UAE, Bruneji). U zadnjih nekoliko godina žene u islamskim zemljama ulaze u parlamente, ali je njihova tradicija još uvijek veoma jaka, pa se i dalje primjenjuju stoljetne kazne za prekršaje, kao kamenovanje i ubojstvo žena iz časti. Mada su raznim deklaracijama prava žena postale nedjeljivi dio ljudskih prava, realnost je eto drugačija.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr