SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Turistička zajednica Grada Preloga

Tko smo mi?

Turistička zajednica Grada Preloga lokalna je turistička zajednica koja je započela s radom 1999. godine. Zajednica je osnovana radi promicanja i razvoja turizma Grada Preloga i Republike Hrvatske kao turističkih destinacija te gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom.

Mi smo dio većeg sustava koji započinje lokalnom turističkom zajednicom, nastavlja se na regionalnu turističku zajednicu - Turističku zajednicu Međimurske županije, a završava i zaokružuje se Hrvatskom turističkom zajednicom.

Više od jednog desetljeća radimo na promicanju turizma u Prelogu i prigradskim naseljima, a od mnogobrojnih uspješnih poduhvata i organiziranih događanja istaknuli bismo:

  • Sajam cvijeća
  • Opera pod zvijezdama
  • Tradicionalni Fašnjak u Prelogu
  • Dani kruha i zahvale

Partnerstvo s Koncertnim uredom u Varaždinu te suorganizacija Baroknih večeri

Kao potpora brojnim udrugama na području Grada Preloga surađujemo u organizacijama različitih kulturnih, sportskih i društvenih događaja.

Koja je naša vizija?

U našem se djelovanju čvrsto vodimo vizijom razvoja Grada Preloga, da Grad Prelog postane sredina sretnih i poduzetnih ljudi - zajednica koja pruža sigurno i kvalitetno mjesto za život, s naglaskom na održivi razvoj, razvijeno gospodarstvo, turističku prepoznatljivost, kulturu, sport, obrazovanje i priliku svakom čovjeku za osobni razvoj.

Koji su ciljevi našeg rada?

1. Razvoj i marketing destinacije kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma.

2. Osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa kroz jačanje lokalne/regionalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom/regionalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda.

3. Poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

Koje su naše zadaće?

Razvoj proizvoda = sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacijekoordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinacijirazvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvodarazvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne gosterazvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacijepraćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranjaupravljanje kvalitetom ponude u destinacijistrateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljimasudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacijeupravljanje javnom turističkom infrastrukturomsudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

Informacije i istraživanja = izrada i distribucija informativnih materijalastvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mrežaosnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje/ima potrebe za njima)suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacijeplaniranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samoupraveoperativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

Distribucija = koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnostipriprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicupriprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicupružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom.

Tko čini Turističku zajednicu Grada Preloga? 

Turističku zajednicu Grada Preloga čine obvezatni članovi. Obvezatni članovi lokalne turističke zajednice su sve pravne i fizičke osobe koje na području za koje se osniva lokalna turistička zajednica imaju sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pružaju usluge i slično ili prebivalište i koje trajno ili sezonski ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu ili obavljaju djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj.

Kako smo organizirani?

Tijela Turističke zajednice Grada Preloga su:

1. Skupština

Suzana Dominić (Gradska Kavana Lovac, Prelog)

Dragica Domjanić (Hotel Panorama, Prelog)

Dragica Horvat (Restoran Prepelica, Otok)

Marija Hrešć (Hotel Prelog, Prelog)

Sonja Sokač (Apartmani SMX, Draškovec)

Robert Režek (Trattoria Rossa, Prelog)

Željko Slaviček (Forum, Prelog)

Lidija Božek (Lido Bar, Prelog)

Ivica Balent (Barracuda, Prelog)

Neven Hercigonja (Marina Prelog)

Blažen Sabol (Vectum, Prelog) 

Krešimir Glavina (AAT Geothermae, Draškovec)

2. Turističko vijeće

Suzana Dominić (Gradska Kavana Lovac, Prelog)

Dragica Domjanić (Hotel Panorama, Prelog)

Dragica Horvat (Restoran Prepelica, Otok)

Marija Hrešć (Hotel Prelog, Prelog)

Robert Režek (Trattoria Rossa, Prelog)

Željko Slaviček (Forum, Prelog)

Neven Hercigonja (Marina Prelog)

Krešimir Glavina (AAT Geothermae, Draškovec)

3. Predsjednik Turističke zajednice

Ljubomir Kolarek, dr. med. vet., gradonačelnik Grada Preloga

4. Direktor Turističke zajednice Grada Preloga

Petra Bobić, mag.educ.philol.croat. et mag.educ.philol.slav.merid.

Kako doći do nas?

Nalazimo se na adresi:

Turistička zajednica Grada Preloga

Glavna 35, 40323 Prelog

Možete nas kontaktirati i putem maila tz@prelog.hr ili na brojeve telefona 040 638 694 ili 099 711 6995.

https://tz-prelog.hr/hr/

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr