SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Cesta između Cirkovljana i derivacijskog kanala dobila status županijske ceste

Fotografije uz članak 1
12.04.2022

Zahvaljujući trudu i upornosti Grada Preloga i Mjesnog odbora Cirkovljan, provedena je prekategorizacija dionice nerazvrstane ceste na području Grada Preloga koja povezuje Cirkovljan (cesta DC20) i derivacijski kanal (LC20039). Ovom prekategorizacijom, ova prometnica dobiva status "županijske ceste". Dionica nerazvrstane ceste najkraćom vezom povezuje naselje Cirkovljan sa LC20039. Također predstavlja i direktnu vezu između LC20039 i državne ceste DC20. Šljunčani dio dionice započinje na kraju Dravske ulice u naselju Cirkovljan te se spaja sa LC20039 kod šljunčare (locirane uz LC20039). Sveukupna duljina dionice (od DC20 u naselju Cirkovljan do LC20039) iznosi cca 2,37 km. Ova će prometnica kroz kratko vrijeme biti uređena i asfaltirana, u suradnji Grada Preloga i Županijske uprave za ceste. 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr