SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o donošenju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Preloga

Završeno 06.06.2023 - 21.06.2023

Grad Prelog upućuje Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o donošenju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Preloga. Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na prijedlog Odluke o donošenju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Preloga. Savjetovanje traje od 06. lipnja 2023. godine do 21. lipnja 2023. godine. Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovog javnog poziva. Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog Odluke o donošenju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Preloga, koji će se uputiti Gradskom vijeću Grada Preloga na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Grad Prelog, Glavna 35, Prelog ili  na e-mail adresu: ured-grada@prelog.hr, zaključno s danom 21. lipnja 2023. godine. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Preloga: www.prelog.hr.  

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o donošenju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Preloga

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata – Odluka o donošenju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Preloga

Prijedlog Odluke o donošenju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Preloga

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU Prijedlog Odluke o donošenju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Preloga

 

Datoteke uz članak
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o donošenju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Preloga.pdf    JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o donošenju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Preloga 113.07 kB
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata – Odluka o donošenju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Preloga.pdf    OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata – Odluka o donošenju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Preloga 80.37 kB
Prijedlog Odluke o donošenju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o donošenju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Preloga 100.49 kB
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU Prijedlog Odluke o donošenju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Preloga.pdf    IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU Prijedlog Odluke o donošenju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Preloga 331.81 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr