SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PRAVU NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA

Završeno 08.03.2023 - 23.03.2023

Grad Prelog upućuje JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PRAVU NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA. Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na prijedlog ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PRAVU NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA.Savjetovanje traje od 08. ožujka do 23. ožujka 2023. godine. Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovog javnog poziva. Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PRAVU NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA, koja će se uputiti Gradskom vijeću Grada Preloga na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Grad Prelog, Glavna 35, Prelog ili  na e-mail adresu: ured-grada@prelog.hr, zaključno s danom 23. ožujka 2023. godine. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Preloga: www.prelog.hr.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PRAVU NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA

Odluka o izmjeni Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta

Datoteke uz članak
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PRAVU NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA.pdf    JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PRAVU NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA 97.11 kB
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata.doc    OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata 40.00 kB
Odluka o izmjeni Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta.pdf    Odluka o izmjeni Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta 85.37 kB
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta.pdf    IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta 329.74 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr