SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Završeno 30.10.2023 - 28.11.2023

Grada Preloga upućuje JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. Savjetovanje traje od 30. listopada do 28. studenog 2023. godine. Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovog javnog poziva. Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, koji će se uputiti Gradskom vijeću Grada Preloga na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Grad Prelog, Glavna 35, Prelog ili  na e-mail adresu: ured-grada@prelog.hr, zaključno s danom 28. studenog 2023. godine. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Preloga: www.prelog.hr.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata - Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

 

Datoteke uz članak
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.pdf    JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 99.11 kB
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata - Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.doc    Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata - Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 40.00 kB
Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.pdf    Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 96.84 kB
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.pdf    IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 156.47 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr