SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana proračuna za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Završeno 30.10.2023 - 28.11.2023

Grad Prelog upućuje JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana proračuna za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu. Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na nacrt Plana proračuna za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu. Savjetovanje traje od 30. listopada do 28. studenog 2023. godine. Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovog javnog poziva. Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog nacrta Plana proračuna koji će se uputiti Gradskom vijeću Grada Preloga na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Grad Prelog, Glavna 35, Prelog ili  na e-mail adresu: ured-grada@prelog.hr, zaključno s danom 28. studenog 2023. godine.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana proračuna za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata - Proračun Grada Preloga za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Proračun Grada Preloga za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Obrazloženje uz plan Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - Prijedlog Plana proračuna za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Datoteke uz članak
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana proračuna za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.pdf    JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana proračuna za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu 101.06 kB
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata - Plan proračuna za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.doc    Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata - Plan proračuna za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu 40.50 kB
Proračun Grada Preloga za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu.pdf    Proračun Grada Preloga za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu 271.77 kB
Obrazloženje uz plan Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu.pdf    Obrazloženje uz plan Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu 425.69 kB
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - Prijedlog Plana proračuna za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.pdf    IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - Prijedlog Plana proračuna za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu 187.58 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr