SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Završeno 08.12.2023 - 19.12.2023

Grada Preloga upućuje JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. Savjetovanje traje od 08. prosinca do 19. prosinca 2023. godine. Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovog javnog poziva. Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrstrukture za 2023. godinu, koji će se uputiti Gradskom vijeću Grada Preloga na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Grad Prelog, Glavna 35, Prelog ili na e-mail adresu: ured-grada@prelog.hr, zaključno s danom 19. prosinca 2023. godine. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Preloga: www.prelog.hr.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata - Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

 

Datoteke uz članak
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.pdf    JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 101.00 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 350.56 kB
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata - Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.doc    Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata - Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 40.50 kB
Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.pdf    Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 154.64 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr