SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga

Završeno 17.05.2024 - 18.06.2024

Grad Prelog objavio je Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga. Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga. Savjetovanje traje od 17. svibnja 2024. godine do 18. lipnja 2024. godine. Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovog javnog poziva. Svi u roku pristigli prijedlozi razmotriti će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga,koji će se uputiti Gradskom vijeću Grada Preloga na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Grad Prelog, Glavna 35, Prelog ili  na e-mail adresu: ured-grada@prelog.hr, zaključno s danom 18. lipnja 2024. godine. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Preloga: www.prelog.hr.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Prelog

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata - Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga

Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga

Datoteke uz članak
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga.pdf    JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga 133.76 kB
Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga .pdf    Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga 109.80 kB
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata - Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga.pdf    Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata - Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga 83.99 kB
Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga.pdf    Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga 145.97 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr