SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Završeno 30.10.2023 - 28.11.2023

Grad Prelog upućuje JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu. Savjetovanje traje od 30. listopada do 28. studenog 2023. godine. Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovog javnog poziva. Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog Programa grašenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu, koji će se uputiti Gradskom vijeću Grada Preloga na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Grad Prelog, Glavna 35, Prelog ili  na e-mail adresu: ured-grada@prelog.hr, zaključno s danom 28. studenog 2023. godine. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Preloga: www.prelog.hr.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata - Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Datoteke uz članak
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.pdf    JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu 100.38 kB
Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.pdf    Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu 264.25 kB
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata - Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.doc    Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata - Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu 40.00 kB
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.pdf    IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu 160.47 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr