SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

Završeno 08.03.2023 - 23.03.2023

Grad Prelog objavljuje Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu. Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu. Savjetovanje traje od 08. ožujka do 23. ožujka 2023. godine. Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovog javnog poziva. Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu, koji će se uputiti Gradskom vijeću Grada Preloga na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Grad Prelog, Glavna 35, Prelog ili  na e-mail adresu: ured-grada@prelog.hr, zaključno s danom 23. ožujka 2023. godine. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Preloga: www.prelog.hr.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju za zainteresiranom javnošću - Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

Datoteke uz članak
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju za zainteresiranom javnošću - Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu.doc    OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju za zainteresiranom javnošću - Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu 39.50 kB
Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu .pdf    Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu 103.50 kB
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu.pdf    JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu 97.22 kB
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu.pdf    IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu 328.11 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr