SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u katastarskoj općini Draškovec

Završeno 06.06.2023 - 21.06.2023

Grad Prelog upućuje JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u katastarskoj općini Draškovec.  Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u katastarkoj općini Draškovec. Savjetovanje traje od 06. lipnja do 21. lipnja 2023. godine.  Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovog javnog poziva. Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u katastarskoj općini Draškovec, koji će se uputiti Gradskom vijeću Grada Preloga na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Grad Prelog, Glavna 35, Prelog ili na e-mail adresu: ured-grada@prelog.hr , zaključno s danom 21. lipnja 2023. godine. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Preloga: www.prelog.hr.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u katastarskoj općini Draškovec

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata - Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u katastarskoj općini Draškovec

Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u katastarskoj općini Draškovec

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u katastarskoj općini Draškovec

Datoteke uz članak
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u katastarskoj općini Draškovec.pdf    JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u katastarskoj općini Draškovec 207.50 kB
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata - Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u katastarskoj općini Draškovec.pdf    OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata - Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u katastarskoj općini Draškovec 163.06 kB
Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u katastarskoj općini Draškovec.pdf    Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u katastarskoj općini Draškovec 266.88 kB
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u katastarskoj općini Draškovec.pdf    IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u katastarskoj općini Draškovec 294.66 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr