SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Edukacija agencije SAFU u Prelogu

Fotografije uz članak 4
05.06.2019

SAFU, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, organizirala je za korisnike s područja Međimurske, Varaždinske i Koprivničko – križevačke županije edukaciju pod nazivom „Provedba ugovora o bespovratnim sredstvima“. Edukaciju je organizirala Služba za izobrazbu Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, a edukacija je održana u Prelogu, u Multimedijalnoj dvorani Muzeja Croata insulanus, u srijedu, 5. lipnja 2019. godine.  Jedan od strateških ciljeva Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) jest širenje stečenih znanja u procesu upravljanja projektima koje financira Europska unija (izobrazbom zaposlenika u ključnim partnerskim i korisničkim institucijama) kao i jačanje vlastitih administrativnih kapaciteta. S tim u vezi, SAFU je započeo s provedbom sustavnog programa izobrazbe u 2009. godini kada je unutar Ureda za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima ustrojen Odjel za izobrazbu (danas Služba za izobrazbu). Glavni zadaci Službe su razvoj i organizacija različitih obrazovnih aktivnosti namijenjenih kako djelatnicima SAFU, tako i tijelima javne vlasti koja su odgovorne za pripremu, provedbu, upravljanje i/ili nadzor nad provedbom projekata financiranih iz pretpristupnih fondova EU te korisnicima projekata financiranih putem strukturnih instrumenata. Na samom početku, sve je pozdravio gradonačelnik Preloga Ljubomir Kolarek, a korisnici su imali priliku naučiti kako efikasno i na vrijeme izvršiti ugovorom propisane obveze, što su nepravilnosti i kako ih spriječiti, kako ispuniti obaveze vezane za informiranje i komuniciranje te mnoge druge teme značajne za provedbu projekta.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava