SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Gradsko vijeće se sedmom sjednicom vratilo u Gradsku vijećnicu Grada Preloga

22.06.2022

U Gradskoj vijećnici Grada Preloga održana je, u utorak 21. lipnja, sedma sjednica ovog saziva Gradskog vijeća Grada Preloga. Sjednicu je otvorio i njome vodio predsjednik Gradskog vijeća Grada Preloga Đuro Ujlaki, a na dnevnom se redu našlo dvadeset točaka dnevnog reda. Nakon niza sjednica održanih u prostoru Poduzetničkog centra Prelog, ova je sjednica održana u Gradskoj vijećnici Grada Preloga. Prije rada po točkama dnevnog reda, gradonačelniku Ljubomiru Kolareku pitanja su postavljali vijećnici Gradskog vijeća Grada Preloga. Vijećnica Margit Mirić izrazila je zahvalu na suradnji Grada Preloga te osnovnih škola u Prelogu i Draškovcu. Istaknula je i potrebu za izradom pravilnika o financiranju školske kuhinje za učenike slabijeg materijalnog statusa. Josip Hižman postavio je pitanje o novostvorenim deponijama komunalnog otpada na području Cirkovljana te mogućnosti kažnjavanja počinitelja nedopuštenih radnji, odnosno nagrađivanja i poticanja onih koji postupaju prema pravilima. Zdravko Kvakan postavio je pitanje u kojoj će mjeri situacija na tržištu rada utjecati na rokove u dovršenju započetih projekata na području Grada Preloga. Vijećnica Snježana Ladić je upozorila na spoj ulica Antuna Mihanovića i Čakovečke, gdje nema obilježenog pješačkog prijelaza prema Trgovačkom centru Plodine. Postavila je pitanje o sigurnosti kupanja i kakvoći vode na šljunčari Cirkovljan te konstatirala da je potrebno izvršiti ispitivanje vode na navedenoj šljunčari. Vijećnica Ana Vojsk Kemec postavila je pitanje o upućivanju djece iz vrtića Cirkovljan u vrtić Prelog te pitanje na koji način će funkcionirati vrtić u Cirkovljanu kroz ljetne mjesece. Mario Horvat postavio je pitanje o Dječjem vrtiću u Cirkovljanu i radu vrtića u Cirkovljanu kroz osmi mjesec. Postavio je i pitanje o dubini i širini dozvoljenog kopanja na šljunčari tvrtke Eurobeton. Dragutin Glavina postavio je pitanje o deponiranju građevinskog materijala privatne tvrtke na javnoj površini Gospodarske zone Sjever. Također je postavio pitanje o održavanju zelenih površina ispred obiteljskih kuća te parkiranju automobila na zelenim površinama ispred istih. Upozorio je i na nedopušteno parkiranje autobusa na raskršću ulica Glavne, Čakovečke i Franje Glada. Vijećnica Anica Antolek Hrgar postavila je pitanje o financiranju dogradnje Osnovne škole Prelog te o sanaciji krovišta u Područnoj školi Cirkovljan Osnovne škole Prelog. Vijećnica Anica Naranđa postavila je pitanje o čišćenju kolnika nakon košnji na području Preloga te o košnji parcela na jugu u ulici Dragutina Antoleka Orešeka, kućni broj 14, a posljednja je pitanje postavila vijećnica Ivana Martinec Novak koja je uputila apel građanima o postavljanju kućnih brojeva i sandučića za poštu na novoizgrađenim parcelama. Na sva je pitanja odgovorio gradonačelnik Ljubomir Kolarek.

Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo je Odluku o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu te vezano uz izmjene i dopune Proračuna odluke o izmjenama i dopunama programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, javnih potreba u sportu i kulturi Grada Preloga za 2022. godinu. Donijete su odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rekreacijsko-turističke zone „Trate“ Prelog, o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog, Urbanističkog plana uređenja područja „Pod vrti“ do Čakovečke ulice u Prelogu te Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu, kao i Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Cirkovljan. Na dnevnom redu bio je i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Ljetna pozornica za kulturna i sportska događanja, zatim prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2022. godini, prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Preloga te prijedlog Odluke o imenovanju parka na području Grada Preloga. Ovdje se radi o prostoru parka u Čukovcu, koji je dobio ime Park Krešimira Madića. Gradsko vijeće donijelo je i odluku kojom će Marijana Glavinu, u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Fijolica zamijeniti Natalija Mirić. Prihvaćena su i izvješća o poslovanju gradskih tvrtki, „Gospodarske zone Prelog“ d.o.o., „Razvojna agencija PCP“ d.o.o., GKP „PRE-KOM“ d.o.o. te „Marina Prelog“ d.o.o. u 2021. godini.

TONSKI ZAPIS 7. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PRELOGA

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr