SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Kolegij gradonačelnika održao sedamnaestu sjednicu

Fotografije uz članak 4
18.06.2020

Stručni kolegij gradonačelnika Grada Preloga svoju je sedamnaestu sjednicu održao u četvrtak, 18. lipnja 2020. godine. Na dnevnom se redu našao niz točaka, koje će se uputiti na usvajanje Gradskom vijeću Grada Preloga. U radu Stručnog kolegija gradonačelnika sudjelovali su zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan, predsjednik Gradskog vijeća Đuro Ujlaki, njegov zamjenik Dražen Novak, pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti Miljenka Radović te pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Željko Poredoš.

Na dnevnom su se redu našla izvješća o poslovanju gradskih tvrtki, „Gospodarske zone Prelog d.o.o., GKP Pre-kom d.o.o., Razvojne agencije PCP d.o.o. te Marina Prelog d.o.o.  Prva pak su točka bile I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu. Proračun Grada Preloga za 2020. godinu donijet je 28. studenog 2019. godine na 14. sjednici Gradskog vijećaGrada Preloga u iznosu od 47.650.000,00 kuna. U skladu sa novonastalom situacijom vezano s bolesti COVID 19 ovim se izmjenama i dopunama planovi prihoda i rashoda usklađuju sa mjerama koje je Grad donio kako bi se gospodarstvu i građanima omogućilo da lakše i što bezbolnije prebrode period epidemije. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga predlaže se usklađenje dosadašnjeg izvršenja prihoda i rashoda te planiranje novih prihoda i rashoda. Ukupni iznos proračuna umanjuje se za 3.330.000,00 te iznosi 44.320.000,00 kuna. Sukladno izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga predložene su i odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2020. godini te Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2020. godini.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava