SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Vježba snaga civilne zaštite Grada Preloga, u subotu 15. travnja

Fotografije uz članak 1
Završeno 15.04.2023 - 15.04.2023

Grad Prelog i Stožer civilne zaštite Grada Preloga organiziraju vježbu gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara te postupanja operativnih snaga Grada Preloga u spašavanju kod poplava i iz vode, sa prikazom resursa, sposobnosti i nove opreme pod nazivom „Marina 23.“. Vježba je otvorena za javnost i građane, a održati će se u subotu 15. travnja 2023. godine s početkom u 09,00 sati na prostoru Marine Prelog te dijelom na prostoru akumulacijskog jezera Hidroelektrane Dubrava. Tema vježbe je gašenje požara, spašavanje ljudi i materijalnih dobara kod požara vozila i objekata, postupanja i spašavanja vatrogasaca i Hrvatske gorske službe spašavanja kod poplava i iz vode te prikaz opreme kod djelovanja u poplavama i sposobnosti operativnih snaga Civilne zaštite Grada Preloga. Također će se demonstrirati i izrada zečjih nasipa sa vrećama pijeska i box barijerama te mobilnih brana za obranu kod plavljenja. U vježbi će sudjelovati dobrovoljna vatrogasna društva s područja Grada Preloga (Prelog, Cirkovljan, Čehovec, Čukovec, Draškovec, Oporovec), članovi Hrvatske gorske službe spašavanja, djelatnici Hrvatskih voda, tvrtka Švenda Tarmann Chemie, djelatnici Policijske postaje Prelog te Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr