SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Održana 5. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga

Fotografije uz članak 4
24.03.2022

U Gradskoj vijećnici Grada Preloga održana je, u četvrtak 24. ožujka, 5. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, sa dvadeset i osam točaka dnevnog reda. Tako se na dnevnom redu našlo Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2021.), prijedlozi odluka o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu te o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu. Raspravljalo se i o izvješćima o poslovanju gradskih ustanova u prošloj godini te izvješćima o izvršenju programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture, javnih potreba u kulturi i sportu kao i o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga u 2021. godini. Na dnevnom redu našli su se i prijedlozi odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP Pre-kom d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2021. godini, o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2021. godini te o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2021. godini. Gradskom vijeću upućeni su i prijedlozi odluka o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP Pre-kom d.o.o. općinama Pribislavec i Jalžabet, zatim prijedlog Odluke o donošenju Programa demografskih mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Preloga, prijedlozi nekoliko statutarnih odluka koja se odnose na rad gradskih ustanova, a Gradsko vijeće će odlučiti i o povjerenju novoj ravnateljici Dječjeg vrtića Fijolica Prelog. Predstavljene su i odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga, kao i prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2022. godini te prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu. Kolegij gradonačelnika donio je Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine na području Grada Preloga u 2021. godini te donio odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2021. godinu te o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2021. godinu. Svi prijedlozi odluka upućeni su Gradskom vijeću Grada Preloga, koja će se održati u četvrtak, 31. ožujka 2022. godine.

Sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika vodio je zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan, a u radu su sudjelovali predsjednik Gradskog vijeća Đuro Ujlaki, njegova zamjenica Ivana Martinec Novak, pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti Miljenka Radović, Željko Poredoš, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Preloga te Miroslav Hržić, pročelnik Upravnog odjel za razvoj grada i projekte.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr