SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Održana radionica o pticama našeg kraja

Fotografije uz članak 6
18.06.2022

U subotu, 18. lipnja 2022. godine, dvadesetak je djece iz osnovnih i srednjih škola, sudjelovalo u radionici o pticama rijeke Drave koja se održala u Sportsko rekreacijskoj zoni Marina Prelog. Radionicu je vodio fotograf prirode i član Udruge BIOM Luka Hercigonja. U prvom, teoretskom dijelu radionice, govorio je o brojnim vrstama ptica koje se mogu opaziti na Dubravskom jezeru te o načinima na koji ih možemo međusobno razlikovati, odnosno determinirati. U drugom, praktičnom dijelu radionice zainteresirani učenici otisnuli su se na lokacije širem jezera u želji da opaze i determiniraju što veći broj ptica o kojima su upravo slušali. Pod vodstvom Luke Hercigonje opazili su 22 vrste od kojih valja izdvojiti kukavicu (Cuculus canorus), crvenokljunu čigru (Sterna hirundo), malu bijelu čaplju (Egretta garzetta), sjenicu mošnjarku (Remiz pendulinus), velikog trstenjaka (Acrocephalus arundinaceus), bijelu pastiricu (Motacilla alba), a uz obalu se skrivao i jedan gak (Nycticorax nycticorax). Osim ptica, uočili su i značajnu populaciju vretenaca, osobito velikog cara (Anax imperator).

Ovo je bila treća od pet planiranih radionica o lokalnoj flori i fauni koje organizira Grad Prelog u suradnji s Marinom Prelog d.o.o., a u sklopu projekta akronima AQUA ADVENTURES, koji sufinancira Europska unija iz programa INTERREG V-A Program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Prethodne dvije radionice vodio je iskusni nastavnik biologije i kemije iz Srednje škole Prelog, Mišo Rašan, a tema su im bili makro beskralježnjaci koji se skrivaju u sedimentu rijeke Drave te skakavci.

Sadržaj je isključiva odgovornost Grada Preloga i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr