SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Održana šesta sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

31.03.2022

U prostoru Poduzetničkog centra Prelog održana je, u četvrtak 31. ožujka, šesta po redu sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga u ovom sazivu. Na početku sjednice vijećnici su, u aktualnom satu, postavljali pitanja gradonačelniku Ljubomiru Kolareku. Zdravko Kvakan postavio je pitanje o tijeku radova na izgradnji obilaznice Grada Preloga te da li je gotova izgradnja mosta na ulazu u Čehovec te u kojoj je fazi izgradnja tribina u Parku Mladosti u Prelogu. Josip Hižman postavio je pitanje o aktivnostima na zbrinjavanju izbjeglica iz Ukrajine te pitanje o mogućem uređenju dječjeg igrališta u Cvjetnoj ulici u Cirkovljanu. Ana Vojsk Kemec postavila je pitanje o mogućnosti izmještanja dalekovoda iz mjesta Cirkovljan (kod Sportskog parka Zdenci) te pitanje o akciji čišćenja okoliša „Za ljepši grad“, odnosno pitanje da li su sve javne ustanove obaviještene o ovoj akciji. Margit Mirić postavila je pitanje o izgradnji komunalne infrastrukture u Draškovcu. Pitanje je postavila i o mjerama pomoći obiteljima s više djece, a vezano uz plaćanje naknade za boravak u dječjim vrtićima na području Preloga. Anica Antolek Hrgar postavila je pitanje o mogućnosti korištenja prostorija za političke stranke, a koja su u vlasništvu Grada Preloga te pitanje o aktivnostima vezanima uz osnivanje Pučkog otvorenog učilišta Prelog. Snježana Ladić postavila je pitanje o površini u Ulici Zrinskih, predviđenoj za izgradnju gradskog parka. Mario Horvat postavio je pitanje o adaptaciji krovišta Područne škole Cirkovljan te o proširenju Područne škole Cirkovljan. Postavio je i pitanje da li je dana koncesija za bušotinu na području geotermalnih izvora u Draškovcu dana privatnoj osobi. Također je postavio i pitanje da li INA d.d. i dalje plaća rentu, a vezano uz benzinsku pumpu u Prelogu. Na postavljena pitanja zatražio je pismeni odgovor. Mario Vrbanec postavio je pitanje o proširenju građevinskog zemljišta u mjestu Čehovec te pitanje o statusu napuštenih, ruševnih kuća na području mjesta Čehovec. Na kraju aktualnih pola sata Dragutin Glavina postavio je pitanje o odvozu gnojnice na za to nedozvoljena mjesta te pitanje o držanju i vođenju pasa na najfrekventnijim mjestima u Prelogu gdje se tijekom vikenda okuplja najveći broj ljudi (npr. Marina Prelog).

Na dnevnom redu našlo se tridesetak točaka, a prva je točka bila Izvješće gradonačelnika o radu u drugih šest mjeseci 2021. godine, u kojima su nabrojene sve aktivnosti na području Grada Preloga. Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo je odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu te o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu. Raspravljalo se i o izvješćima o poslovanju gradskih ustanova u prošloj godini te izvješćima o izvršenju programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture, javnih potreba u kulturi i sportu kao i o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga u 2021. godini. Na dnevnom redu našli su se i prijedlozi odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP Pre-kom d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2021. godini, o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2021. godini te o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2021. godini. Donijete su i odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP Pre-kom d.o.o. općinama Pribislavec i Jalžabet, zatim Odluka o donošenju Programa demografskih mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Preloga, donijeto je nekoliko statutarnih odluka koja se odnose na rad gradskih ustanova, a Gradsko vijeće je odlučilo i o povjerenju novoj ravnateljici Dječjeg vrtića Fijolica Prelog. Novoizabrana ravnateljica Dječjeg vrtića Fijolica je Kristina Posavec iz Preloga, koja je i zahvalila na ukazanom povjerenju, dok je na dugogodišnjoj uspješnoj suradnji zahvalila Brankica Mezga. Prihvaćene su i odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga, kao i Program korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2022. godini te Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu. Također su donijete i odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.

TONSKI ZAPIS ŠESTE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PRELOGA

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr