SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Potpisan Ugovor o izradi interpretacijske dokumentacije za Interpretacijski centar Prelog

Fotografije uz članak 4
15.03.2019

U prostorijama gradske vijećnice Grada Preloga potpisan je Ugovor o izradi interpretacijske dokumentacije za projekt Interpretacijski centar Prelog. Kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave odabrana je ona Zajednice ponuditelja: Smart AudioVisual d.o.o. iz Zagreba i OSAM d.o.o. iz Zagreba, za cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost od 293.820,00 kuna, odnosno ukupnu cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost od 367.275,00 kuna. Ugovor je sa izvođačem radova potpisao gradonačelnik Ljubomir Kolarek, a ispred odabrang izvođača Zlatko Jelačić. Projekt Interpretacijskog centra Prelog odnosi se na buduću adaptaciju zgrade u Ulici Kralja Zvonimira, gdje je danas sjedište Gradskog komunalnog poduzeća Pre – kom d.o.o. Cilj projekta je adaptacija prostora zgrade u inovativan interpretacijski centar. Kako je istaknuo gradonačelnik Kolarek, ovdje se radi o lokalnom razvojnom projektu koji ima za cilj na jedan kvalitetan način iskoristiti i adaptirati prostor površine ukupno 694,32 metara kvadratnih. Nakon izrade interpretacijske dokumentacije projekt će se prijaviti na neke od europskih strukturnih i investicijskih fondova. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je projekt Interpretacijski centar Prelog za sufinanciranje prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, u iznosu od približno 70% ukupne vrijednosti projekta. 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava