SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Potpisani ugovori o prodaji udjela Grada Preloga u GKP Pre-kom općinama Pribislavec i Jalžabet

07.01.2022

Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 5. sjednici, održanoj 21.12.2021. godine, donijelo je odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP Pre-kom d.o.o. Prelog Općini Pribislavec i Općini Jalžabet. Grad Prelog ima ukupni udio u temeljnom kapitalu društva GKP Pre-kom d.o.o. Prelog u visini od 647.900,00 kn, tj. 82,0125%. Općini Pribislavec te Općini Jalžabet prodaje se po 1,5% u ukupnom temeljnom kapitalu trgovačkog društva GKP Pre-kom d.o.o. Prelog. Prodaja navedenog udjela vezana je uz proširivanje područja gdje Pre-kom d.o.o. Prelog obavlja djelatnosti gospodarenja otpadom, na područje Općine Pribislavec (Međimurska županija) te područje Općine Jalžabet (Varaždinska županija).

Potpisivanje ugovora o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP Pre-kom d.o.o. Prelog općinama Jalžabet i Pribislavec, održano je u petak, 7. siječnja, u prostoru Gradske vijećnice Grada Preloga.

Ugovore su potpisali gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek te načelnici općina Pribislavec i Jalžabet, Matija Ladić i Rajko Solar. Ove godine Gradsko komunalno poduzeće Pre-kom d.o.o. obilježava dvadeset godina rada. Gradsko komunalno poduzeće Pre-kom osnovano je 19.02.2002 godine, od strane Grada Preloga kao jedinog vlasnika društva. Početkom 2014. godine izvršena je dokapitalizacija Pre-kom od strane donjo Međimurskih Općina (Goričan, D. Kraljevec, Sv. Marija, D. Vidovec, D. Dubrava, Kotoriba), krajem 2016. Grad Prelog prodaje udjele i Općinama Belica i Dekanovec, a krajem 2017. Grad Prelog prodaje udio Općini Domašinec te Pre-kom postaje komunalna tvrtka svih jedinica lokalne samouprave ovog djela Međimurja. Početkom 2018. godine zajedničkom gospodarenju otpadu pridružuju se i Općine Martijanec i Podturen. Sa općinama Pribislavec i Jalžabet, Pre-kom d.o.o. sada okuplja 14 jedinica lokalne samouprave s područja Međimurske i Varaždinske županije.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr