SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Priopćenje za korisnike usluga i djelatnike GKP Pre-kom d.o.o.

Fotografije uz članak 1
23.03.2020

Kako su komunalne usluge i/ili javne usluge od posebnog značaja za sva kućanstva i pravne osobe pružati će se nadalje u punom opsegu uz poštivanje zaštitnih mjera sa što manje neposrednog kontakta. Svi kontakti za komunikaciju i narudžbu usluga (telefoni, mailovi, facebook) nalaze se u prilogu priopćenja. Molimo Vas da poštujete preporuke i Odluke Stožera civilne zaštite svih razina. Korisnici usluga koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i/ili respiratorne probleme TRAŽIMO da izbjegavaju kontakte sa našim zaposlenicima.

1. Usluga sakupljanja otpada obavlja se prema redovnim terminima sakupljanja, sve građevine za gospodarenje otpadom rade prema redovnom radnom vremenu. Naručivanje odvoza glomaznog otpada radi se telefonom i/ili mailom.
2. Usluga dimnjačarske službe od 23.03.2020. godine obavlja se samo uz prethodnu telefonsku ili mail narudžbu. Molimo da korisnici koji su u samoizolaciji da to napomenu kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze.   
3. Pogrebni poslovi obavljaju se redovito prema naputku Stožera civilne zaštite RH. Pogrebu mogu prisustvovati samo uža obitelj, bez cvijeća i svijeća, a na osmrtnicama ne smije se stavljati mjesto i vrijeme pogreba. Termini pogreba na našim web stranicama privremeno se neće objavljivati.
4. Tržnica Prelog zatvara se do daljnjega prema Odluci Stožera civilne zaštite RH.
5. Održavanje javnih površina i groblja obavljati će se prema redovnim planovima ali i prema vremenskim prilikama (npr. očekuje se snijeg).
6. Za plaćanje računa maksimalno koristite mobilna ili Internet bankarstva.  Glavna blagajna PRE-KOM-a radi prema redovnom radnom vremenu, a na blagajnu ide jedan po jedan korisnik. Također od danas možete i telefonom dogovoriti SEPA trajni nalog za bilo koju banku RH a dokumentacija će se razmijeniti mailom ili poštom.
Ostali poslovi obavljati će se prema naputcima Stožera civilne zaštite svih razina.
Svi zaposlenici  moraju koristiti zaštitnu masku i zaštitne rukavice i maksimalno se pridržavati razmaka između zaposlenika i korisnika. Sve prostorije za zaposlenike, sanitarni čvorovi opremljeni su dezinfekcijskim sredstvima, također te prostorije se dnevno dezinficiraju a uz to dezinficiraju se sva vozila i sortirnica. Radnicima koji rade na sortirnici u dvije smjene skraćuje se radno vrijeme na 6 do 13.30 i od 14.30 do 22 sata kako bi se izbjegao kontakt među njima a prije početka rada prostor sortirnice se dezinficira. Zaposlenici koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i/ili respiratorne probleme MORAJU SE JAVITI SVOJEM RUKOVODITELJU SEKTORA I SVOJOJ OBITELJSKOJ LIJEČNICI te neće dolaziti na posao sukladno preporuci liječnika.
Ovim priopćenjem želimo Vas obavijestiti o načinu rada i o mjerama koje se poduzimaju kako bi se spriječilo širenje koronavirusa.
NA NAMA JE DA SE PONAŠAMO ODGOVORNO, PREMA SEBI I PREMA DRUŠTVU U KOJEM ŽIVIMO. STOGA MOLIMO VAS ZA OPREZ I POŠTIVANJE SVIH ODLUKA I PREPORUKA KAKO BISMO IZBJEGLI ŠIRENJE ZARAZE NA NAŠEM PODRUČJU I PRIPOMOGLI NJENOM KONAČNOM SUZBIJANJU.
SVE NOVE UPUTE I OBAVJESTI OBJAVITI ĆEMO PUTEM NAŠE WEB I FACEBOOK STRANICE.      
Direktor:
Siniša Radiković dipl,ing.
sinisa.radikovic@pre-kom.hr, pre-kom@pre-kom.hr

PODACI ZA KONTAKT I NARUČIVANJE USLUGA:
 
Sektor gospodarenja otpadom, dimnjačarska služba, čišćenje i održavanje zgrada:
Telefoni: 040/321246, 040/321244
Reciklažni centar: 040 321259, 099 4907528
Kompostana: 098 273513
Mailovi: kristijan.levacic@pre-kom.hr, tihana.jelacic-radikovic@pre-kom.hr , mario.cvetko@pre-kom.hr, lidija.negovec@pre-kom.hr, glomazni.otpad@pre-kom.hr
Dimnjačari po pozivu:
Kotoriba: 099 2714449
Donji Vidovec, Donja Dubrava, Sveta Marija:0993344441
Goričan:0992690358
Čehovec, Otok, Cirkovljan, Draškovec, Oporovec, Hemuševec, Čukovec:099 3344412
Prelog:0994469845
Sektor računovodstva, Blagajna, Pogrebni poslovi i upravljanje grobljima:
Telefoni: 040/645594 040/645535, 040/321247
Mailovi: milica.slavicek@pre-kom.hr, aleksandra.colic@pre-kom.hr, stjepan.glavina@pre-kom.hr, emilija.kovacic@pre-kom.hr  
Sektor održavanja javnih površina i groblja, operativa, tržnica i nabava:
Telefoni:040/645458, 040/646898

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava