SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Radionica u sklopu projekta opremanja Kompostane Prelog

Fotografije uz članak 11
31.03.2021

Gradsko komunalno poduzeće Pre – kom d.o.o., u sklopu projekta „Opremanje i modernizacija Kompostane Prelog“ organiziralo je, na prostoru Kompostane Prelog, radionicu pod nazivom „Kompostiranje i primjena komposta u poljoprivredi“. Radionica je održana u srijedu, 31. ožujka, a rad Kompostane Prelog predstavili su Kristijan Levačić, voditelj gospodarenja otpadom GKP Pre-kom d.o.o. te direktor GKP Pre-kom d.o.o. Siniša Radiković. Predstavljene su sve faze kompostiranja, koje se provode na Kompostani Prelog. Kompostiranjem zatvaramo prirodni ciklus kruženja tvari u prirodi: od biorazgradivih otpadaka nastaju vrijedne organske tvari. Na taj način odgovorno i aktivno sudjelujemo u rješavanju problema otpada. Tako se pridonosi: smanjenju volumena otpada i rasterećenju odlagališta, smanjenju troškova odlaganja otpada, smanjenju onečišćenja tla, vode i zraka, povećanju kakvoće tla i povećanju kakvoće okoliša. Projekt „Opremanje i modernizacija Kompostane Prelog“ se provodi u trajanju od 18 mjeseci na području 14 jedinica lokalne samouprave (gradovi Prelog, Ludbreg i Novi Marof te općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen), čime je obuhvaćeno oko 58.000 stanovnika odnosno 18.000 kućanstva i 1000 pravnih osoba. Projekt je vrijednosti 4.447.956,07 kuna bez PDV-a, uz pedeset postotno bespovratno sufinanciranje.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr