SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Dvadeset i dvije godine Grada Preloga

Fotografije uz članak 1
07.02.2019

7. veljače 2019. godine, obilježava se 22. godine kako je Prelog dobio status grada.  17. siječnja 1997. godine Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio je odluku o proglašenju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Ta je odluka i zakon objavljen u Narodnim novinama 30. siječnja te je zakon stupio na snagu 07. veljače 1997. godine. Tim zakonom utvrđuju se županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj, određuje se njihov naziv, područje i sjedišta. Grad Prelog dobio je status grada sa naseljima koja ulaze u sastav grada: Cirkovljan, Čehovec, Čukovec, Draškovec, Hemuševec, Oporovec, Otok i Prelog. Grad Prelog želi u godinama koje dolaze biti ono što je oduvijek bio: društveno, kulturno, turističko i gospodarsko središte Donjeg Međimurja.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr