SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Edukacija o zdravoj prehrani u okviru projekta „Za obitelj“

Fotografije uz članak 5
18.02.2021

U okviru projekta „Za obitelj“, čiji je Korisnik Grad Prelog, a financira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Srednja škola Prelog održala je edukaciju za kuharice na temu „Zdrava i kreativna prehrana u dječjem vrtiću“. Nabava edukacije odrađena je na temelju provedenog postupka jednostavne nabave, u kojem je Srednja škola Prelog odabrana kao najpovoljniji ponuditelj. Edukaciju su polazile četiri kuharice iz dva dječja vrtića partnera, po dvije iz Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog i Dječjeg vrtića „Klinčec“ Donja Dubrava. Edukacija je trajala ukupno 40 sati raspoređenih u dva dijela. Kroz teorijski dio, u trajanju 25 sati, kuharice su saznale sve o zdravoj prehrani u dječjim vrtićima te kako istu pripremiti na kreativan način, dok su u praktičnom dijelu, koji je trajao 15 sati, kuharice pripremale zdrave i kvalitetne obroke na kreativan i maštovit način, primjeren djeci rane i predškolske dobi. Za sve kuharice osigurani su osvježenje, materijali za rad te potrebne namirnice za pripremu hrane. Po završetku edukacije svakoj polaznici izdana je i potvrda o sudjelovanju. Edukacija za kuharice „Zdrava i kreativna prehrana u dječjem vrtiću“ dio je edukacija koje se provode u sklopu aktivnosti „Edukacije i programi osposobljavanja radi jačanja kapaciteta stručnjaka i kuharica“, a kojima se, uz uvođenje usluge produljenog boravka i smjenskog rada za veći broj djece, zapošljavanje odgojitelja, tehničkog osoblja i stručnih suradnika te nabavu opreme, nastoji osigurati unaprjeđenje usluga u 5 vrtića partnera projekta „Za obitelj“ na području Međimurske županije.

                                                                

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr