SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Dan planeta Zemlje  eko akcija  čišćenje okoliša   

Eko akcije povodom "Dana planeta Zemlje" Grada Preloga

Fotografije uz članak 12
02.05.2014

I ove je godine povodom Dana planeta Zemlje provedena eko akcija čišćenja okoliša područja Grada Preloga u kojoj je ukupno sudjelovalo 285 učesnika.

Eko akcija se kao i svake godine provodi tokom mjeseca travnja, pa sve do početka svibnja, ovisno o mogućnostima pojedinih udruga, škola i Mjesnih odbora.

Eko akcijom obuhvaćena su područja svih naselja, javne površine, potoci, šumarci te prostori uz javne prometnice.

Eko akciju započelo je 11.04.2014. godine 105 vrijednih učenika i djelatnika Osnovne škole Draškovec te članovi ŠRD „Smuđ“ iz Draškovca.

Središnja akcija održala se 12.04.2014.g. u terminu od 9:00 do 12:00 sati, a u akciji su sudjelovali: ŠRD „Glavatica“ Prelog, MO Čehovec, Udruga mladih Čehovec, Udruga mladih Čukovec, članice udruge „Žireki“ Čukovec, MO Oporovec, ŠRD „Sloga“ Oporovec, MO Cirkovljan, Udruga mladih Cirkovljan, Udruga mladih iz Otoka, Zmajarski klub „Rode“ ŠRD „Oštriž“ Cirkovljan, Udruga hrvatskih veterana i dragovoljaca domovinskog rata, Lovačko društvo „Fazan“ iz Draškovca te Nautički klub „Labud“ kojem se u provedbi akcije pridružio i jedan turist iz Poljske.

OŠ Prelog eko akciju je provela 22. travnja, a u istoj je sudjelovalo 50 učenika razredne nastave i djelatnika OŠ Prelog.

Ekoakcija će završiti čišćenjem područja nautičke „Marine“ i autokampa u Prelogu, koju će 02.05.2014. provesti Udruga studenata Grada Preloga, te čišćenjem područja „Prodnice“ u Hemuševcu koju će provesti MO Hemuševec i udruge iz Hemuševca.

Za vrijeme provođenja akcije od otpada su očišćena sva akcijom obuhvaćena područja, te je tom prilikom prikupljeno 1,76 tona komunalnog otpada te 0,4 tone korisnog otpada (gume, plastika, staklo, metal, papir). Prilikom sakupljanja otpada vršilo se odvajanje otpada po vrsti (plastika, metal, papir, staklo).

Grad Prelog za sudionike akcije osigurao je jelo i piće za okrepu, dok je gradsko komunalno poduzeće „Pre-kom“ iz Preloga, doniralo vreće za prikupljanje smeća i gumene rukavice, te je izvršilo skupljanje prikupljenog smeća u akciji, koje je bilo deponirano na unaprijed dogovorenim lokacijama po pojedinim lokacijama.

Također, važno je napomenuti da kontrolu nelegalno deponiranog otpada na području Grada Preloga tokom cijele godine vrše i djelatnici Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Preloga, te se prilikom svakog detektiranja otpada ili dojave o pojavi odbačenog otpada, vrši uklanjanje istog putem Gradskog komunalnog poduzeća PRE-KOM d.o.o.

Pročelnik Upravnog odjela: Željko Poredoš, mag. ing. traff., v.r.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava