SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

 

NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 

Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

 

KK.06.3.1.07.0027

 

KORISNIK: Grad Prelog

SUNOSITELJI AKTIVNOSTI: Općina Kotoriba, Općina Donja Dubrava, Općina Donji Vidovec, Općina Sveta Marija, Općina Donji Kraljevec, Općina Goričan, Općina Belica, Općina Dekanovec,  Općina Domašinec, Općina  Podturen, Općina  Pribislavec i Općina Martijanec

CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:

Nedostatak Izobrazno-informativnih aktivnosti utječe ne odnos građana prema sustavu gospodarenja otpadom. U cilju jačanja svijesti građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, sprječavanju nastanka otpada, kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta osmišljene su aktivnosti informiranja i edukacija s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Izobrazno-informativne aktivnosti usmjerene su jednakomjerno i kontinuirano na cijelom području provedbe projekta (13 JLS). Ciljane skupine projekta su djeca vrtićke i školske dobi, mladi, studenti, žene, muškarci, umirovljenici, osobe s invaliditetom, odgojno-obrazovne institucije, domaćinstva, javne ustanove, OCD-i i turisti, ukupno 40.494 stanovnika.

UKUPNU VRIJEDNOST PROJEKTA:  1.187.807,67 kuna dok je iznos sufinanciranja 1.009.636,50 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: Od 06. lipnja 2018. godine do 06. veljače 2020. godine

KONTAK OSOBA:  Igor Slaviček, stručni suradnik

                                 email: projekti@prelog.hr

                                 tel.: 040 638 685

                                 www.prelog.hr

 

 

www.strukturnifondovi.hr

 

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda”

 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr