SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

PROJEKT DESCO

Development of Strategic cross-border COoperation

between Letenye, Ludbreg and Prelog

 

 

 

Financijska alokacija: ukupna vrijednost projekta je 263.835,55 EUR, dok budžet Grada Preloga iznosi 51.937,20 EUR, projekt se sufinancira iz Prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. (http://www.huhr-cbc.com/)

Opis projekta: Projekt DESCO temelji se na potrebi jačanja suradnje između malenih gradova i različitih dionika te okuplja tri partnera iz dvije zemlje, Grad Ludbreg, Grad Prelog i Općinu Letenye. Projektom se nastoji uspostaviti prekogranična suradnja, ojačati kapaciteti lokalnih samouprava i stvoriti strateška podloga za poticanje i povećanje broja prekograničnih inicijativa u području malog i srednjeg poduzetništva, civilnog društva te javne vlasti.

KONTAK OSOBA: Mateja Kavran Matjačić, mag. geogr.

Viši stručni suradnik za projekte

email: grad-projekti@prelog.hr

tel.: 040 638 685

http://descooperation.com/

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr