SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

POMOZI, ZAPOSLI, USREĆI IV   

 

NOSITELJ PROJEKTA: Grad Prelog

FINANCIJSKA ALOKACIJA: 510.000,00 eura, 100% iznos potpore, ZAŽELI – PREVENCIJA

INSTITUCIONALIZACIJE, Europski socijalni fond plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 23.02.2024. – 23.02.2027.

OPIS PROJEKTA: Cilj projekta Pomozi, Zaposli, Usreći IV je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Ciljna skupina projekta su osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom, kojima će se kontinuirano kroz projekt pružati usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Uslugu će pružati 10 pružatelja za najmanje 6 pripadnika ciljne skupine. Ista uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Također, usluga uključuje i mjesečnu nabavu i podjelu paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština. Projekt traje 36 mjeseci, od čega usluga 34 mjeseca, a provoditi će se na području Grada Preloga i pripadajućih prigradskih naselja. Podrškom i potporom ciljnim skupinama doprinijeti će se njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici.

                  

 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr