SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

POMOZI, ZAPOSLI, USREĆI

AKRONIM: ZAŽELI 

 

 

 

Financijska alokacija: ukupno: 2.016.222,80 kn, financirano: 2.016.222,80 kn (100%), ZAŽELI – Program zapošljavanja žena, Europski socijalni fond

Rezultati: Kroz projekt će se zaposliti 10 žena pripadnica ciljanih skupina Programa, a koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Dodana vrijednost projekta: briga za 45 korisnika usluge pomoći u kući kojima je potrebna pomoć

Opis projekta: Vodeći partner u projektu je Grad Prelog, a ostali partneri su Centar za socijalnu skrb Čakovec te Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Čakovec. Cilj projekta Pomozi, Zaposli, Usreći je unapređenje radnog potencijala teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja te povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika. U okviru projekta zaposleno je 10 žena pripadnica ciljanih skupina Programa koje će se brinuti o 45 korisnika i pružati im uslugu pomoći u kući.

Bošura Zaželi!

KONTAK OSOBA: Mateja Kavran Matjačić, stručni suradnik

email: grad-projekti@prelog.hr

tel.: 040 638 685

www.prelog.hr

Datoteke uz članak

Brošura Zaželi!.pdf    Brošura Zaželi! 944.74 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr