SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

 

 

ZA OBITELJ II

OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

2014. – 2020.

NASTAVAK UNAPRJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

UP.02.2.2.16.0136

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.“

 

 

KORISNIK: Grad Prelog

PARTNERI NA PROJEKTU: Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog, Dječji vrtić „Vesela loptica“ Prelog, Dječji vrtić „Kockavica“ Sveta Marija, Dječji vrtić „Klinčec“ Donja Dubrava, Dječji vrtić „Žibeki“ Čakovec

KRATKI OPIS PROJEKTA: Grad Prelog nositelj je projekta ZA OBITELJ II ukupne vrijednosti 5.999.910,00 kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%). U provedbu projektnih aktivnosti uključeno je, uz nositelja projekta, pet dječjih vrtića s područja Međimurske županije koji će u okviru projekta provoditi aktivnost pružanja usluge produljenog radnog vremena vrtića. Provedba projekta krenula je 14. siječnja 2022. godine i trajat će do 14. srpnja 2023. godine.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:  Cilj projekta je nastavak unaprjeđenja usluga kroz produljenje radnog vremena dječjih vrtića i to za 4 sata kod svih pet partnera što će doprinijeti boljoj ravnoteži poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Planira se zapošljavanje 21 odgojitelja, 9 kuharica i 9 spremačica, a radi osiguravanja uvjeta za još kvalitetnije provođenje predviđenih usluga planirano je zapošljavanje stručnih suradnika/radnika i to: mobilnog stručnog tima kojeg čine logoped, pedagog i psiholog, te zapošljavanje kineziologa i odgojitelja za rano učenje engleskog jezika. Svi navedeni, zaposlit će se na 50 % radnog vremena, odnosno na 4 sata kao što je i produljenje radnog vremena. U uslugu produljenog radnog vremena dječjih vrtića planirano je uključenje 195 djece za koje će biti osigurana i prehrana za vrijeme korištenja usluge. Projektom je planirano osposobljavanje odgojitelja i stručnih suradnika/radnika te će se tijekom provedbe projekta odraditi niz edukacija u kojima je planirano sudjelovanje 50 stručnjaka u osposobljavanju, te 35 stručnjaka osposobljenih u području socijalnih usluga.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 5.999.910,00 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 14. siječnja 2022. – 14. srpnja 2023. godine

KONTAKT OSOBA:

Matea Vadla, mag.oec., voditelj projekta

Savjetnik za projekte

email: zaobitelj.gradprelog@gmail.com

mob: 099/4907-526

Luka Lisjak, mag. geogr., koordinator aktivnosti

Viši stručni suradnik za projekte

email: zaobitelj.gradprelog@gmail.com

tel: 040/638-696

www.strukturnifondovi.hr

http://www.esf.hr/operativni-program/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020/

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr