SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

 

„ZA OBITELJ“

OP „UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI“ 2014. – 2020.

 

UNAPRJEĐENJE USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I

PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

UP.02.2.2.08.0028

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.“

 

KORISNIK: Grad Prelog

PARTNERI NA PROJEKTU: Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog, Dječji vrtić „Vesela loptica“ Prelog, Dječji vrtić „Kockavica“ Sveta Marija, Dječji vrtić „Klinčec“ Donja Dubrava, Dječji vrtić „Žibeki“ Čakovec

KRATKI OPIS PROJEKTA: Grad Prelog nositelj je projekta „Za obitelj“, čije je financiranje osigurala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 11.888.727,74 kuna (100% financiranje). U projekt je uključeno pet dječjih vrtića partnera s područja Međimurske županije. Provedba projekta krenula je u rujnu 2018. godine i trajati će do veljače 2021. godine. Cilj projekta je unaprijediti usluge u 5 dječjih vrtića partnera uvođenjem usluge produljenog boravka i smjenskog rada za veći broj djece, zapošljavanjem odgojitelja, tehničkog osoblja i stručnih suradnika, osposobljavanjem odgojitelja i stručnjaka zaposlenih u dječjim vrtićima te nabavom potrebne opreme.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Planirane aktivnosti projekta usko su povezane s općim i specifičnim ciljem Poziva. Projekt će omogućiti veću dostupnost usluga i predškolskih programa, obuhvatiti veći broj djece programima ranog i predškolskog odgoja, omogućiti korištenje planiranih programa djeci zaposlenih roditelja, djeci s jednim zaposlenim roditeljem te nezaposlenim roditeljima. Projekt je isto tako usmjeren na jačanje kapaciteta i dodatno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika te kuharica, a u okviru projekta nabaviti će se potrebna oprema, prvenstveno didaktička oprema. Planirano je zapošljavanje 12 odgojitelja na 100% radnog vremena i 3 odgojitelja na 50% radnog vremena, zatim pomoćnog osoblja i to 9 kuharica na 50% radnog vremena, kao i 9 čistačica. U uslugu produljenog boravka uključiti će se 21 dijete, a u uslugu smjenskog rada 95 djece, od kojih 15 djece rane dobi. U dijelu unaprjeđenja usluge, daljnjeg razvoja postojećih programa, a radi osiguravanja uvjeta za još kvalitetnije provođenje predviđenih usluga, posebno za djecu s teškoćama u razvoju, predviđeno je zapošljavanje mobilnog stručnog tima (psiholog, pedagog, edukacijski rehabilitator) te kineziologa i odgojitelja za rano učenje engleskog jezika. Isto tako je predviđeno osposobljavanje stručnjaka zaposlenih kod svih projektnih partnera. Planirano je 12 različitih edukacija namijenjenih prvenstveno odgojiteljima.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 11.880.727,74 kuna (100% financiranje)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 4. rujna 2018. – 4. ožujka 2021. godine

BROŠURA "ZA OBITELJ"

KONTAKT OSOBA:

Matea Vadla, mag.oec., voditelj projketa

Viši stručni suradnik za projekte

email: zaobitelj.gradprelog@gmail.com

mob: 099/4907-526

Helena Strahija, mag.educ.soc. et mag.comm., koordinator aktivnosti

Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

email: zaobitelj.gradprelog@gmail.com

mob: 099/4907-527

www.strukturnifondovi.hr

http://www.esf.hr/operativni-program/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020/

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr