SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

GKP Pre-kom d.o.o. primio ključeve dva nova komunalna vozila

Fotografije uz članak 5
15.02.2021

U sklopu projekta „Nabava 2 komunalna vozila za odvojeno sakupljanje otpada za GKP Pre-kom d.o.o.“, u ponedjeljak, 15. veljače, predana su na upotrebu dva komunalna vozila. Dobavljač je tvrtka Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca, a ključeve vozila primili su Siniša Radiković, direktor GKP Pre-kom d.o.o. te saborski zastupnik i gradonačelnik Preloga Ljubomir Kolarek.  U sklopu javnog poziva „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ - Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ tvrtki GKP Pre-kom d.o.o. iz Preloga odobren je projekt „Nabava 2 komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada za GKP Pre-kom d.o.o.“ ukupne vrijednosti 1.817.602,50 kuna. Visina bespovratnih sredstava iznosi 1.480,000,00 kuna. Predmet poziva je nabava komunalnih vozila i /ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge, putem reciklažnih dvorišta i/ili na javnim površinama. Projekt se provodi u trajanju od 15 mjeseci na području 12 JLS (Grad Prelog, Općina Kotoriba, Općina Donja Dubrava, Općina Donji Vidovec, Općina Sveta Marija, Općina Goričan, Općina Donji Kraljevec, Općina Belica, Općina Dekanovec, Općina Domašinec, Općina Martijanec i Općina Podturen) čime je obuhvaćeno oko 11 000 kućanstva i 700 pravnih osoba. Jedno je predano komunalno vozilo nosivosti 26 tona i opremljeno nadogradnjom od 22 m³ za sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada, a po potrebi će se koristiti za sakupljanje papira, plastike i tetrapak ambalaže. Drugo, manje komunalno vozilo nosivosti 12 tona koristiti će se za sakupljanje glomaznog otpada i granja te je opremljeno kranom za utovar navedenog otpada. Provedbom ovog projekta Pre-kom d.o.o. modernizira vozni park, optimizira proces odvojenog prikupljanja otpada te će se povećati stopa odvojeno sakupljenog otpada i kvaliteta cjelokupnog sustava gospodarenja otpada.

Direktor Pre-koma Siniša Radiković nije krio veliko zadovoljstvo: „U prošloj 2020. godini sakupili smo čak 11,30 % više nego 2019. godine, kako jer rast otpada dosta veći od prosjeka to možemo vjerovatno pripisati pamdemiji koronavirusa iz razloga da su kućanstva više boravile kod svojih kuća, a pravne osobe koje nisu radile čistile su i obnavljale svoje objekte. Kada se gleda korisni otpad onda je rast još veći i iznosi 21.37 % dok je miješani komunalni otpad porasta 4,21 % zbog rasta ove vrste otpada kod pravnih osoba. Broj korisnika neznatno se povećao i to kućanstva za 1,09 %, a pravnih osoba za 4,0 % manjim djelom i tu se krije rast količina otpada. Naše prosječno kućanstvo napravi godišnje 229,09 kilograma miješanog komunalnog otpada, a prosječni stanovnik napravi godišnje 70,06 kilograma miješanog komunalnog otpada. Kada bi se nam priznale i neke druge vrste u sakupljeni i obrađeni otpad postoci odvajanja bili bi i nešto bolji. Završen je period ZeroWaste 2020. gdje smo si zadali zahtjevne ciljeve u gospodarenju otpadom od 70% odvojeno sakupljenog i obrađenog otpada i smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada na 50 kilograma po stanovniku, nažalost nismo uspjeli ostvariti ove zahtjevne ciljeve, no ostvarili smo ponajbolje rezultate na području Hrvatske (odvajamo 65,23 % otpada, a količinu miješanog komunalnog otpada po stanovniku smanjili smo na 70,06 kg godišnje). Vrijednost svih projekata koje provodimo je blizu 15 milijuna kuna. Ovi vrlo dobri  rezultati plod su suradnje naših korisnika, naših vlasnika i pružatelja javne usluge Pre-kom-a te im svima čestitamo i zahvaljujemo na suradnji“.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr